23/03/2017

Acte normative adoptate in cadrul sedintei de Guvern – 22.03.2017

Proiectele de acte normative care au fost adoptate / de care s-a luat act în ședința de Guvern din data de 22 martie 2017, sunt următoarele: