12/03/2021

Concluziile activității de consiliere și orientare profesională Proiect: „Practica în întreprinderi simulate – Simpract 2”, POCU/90/6.13/6.14/109018

Perioada implementare: 25.06.2018 – 15.08.2020 In cadrul intalnirilor individuale si de grup organizate in perioada noiembrie 2018 – iulie 2020 in cadrul proiectului „Practica in intreprinderi […]