STRUCTURA DE CONDUCERE A CNIPMMR

Organizația noastră este o comunitate de antreprenori și specialiști români din diverse domenii. Structura aleasă în cadrul Convenției Naționale a CNIPMMR pentru mandatul 2020 – 2024 este alcătuită din:

  • 1 Președinte
  • 1 Secretar General
  • 4 Prim-Vicepreședinți
  • 11 Vicepreședinți de drept
  • 12 Vicepreședinți aleși
  • 11 membri ai Biroului Permanent

Președinte CNIPMMR – Florin Jianu

Florin Jianu este președintele Consiliului Național al IMM-urilor din România din anul 2016, vicepreședinte al Uniunii Europene a IMM-urilor (SMEunited) și președinte de onoare al Organizației Tinerilor Antreprenori din Europa (JEUNE). A servit de două ori ca ministru pentru mediul de afaceri și este un puternic susținător al mediului de afaceri național și european, cu o abordare bazată pe inovație, digitalizare, finanțarea start-up-urilor și încurajarea antreprenoriatului în rândul tinerilor. Florin Jianu a fost, de asemenea, inițiatorul programului „Start-up Nation – România”, cel mai de succes program din România care promovează finanțarea start-up-urilor.

Preşedinte de onoare – 

Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu

Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu este profesor emerit în cadrul Facultății de Management – Academia de Studii Economice din București și Doctor Honoris Causa al unui nuăr de 6 universități de prestigiu din România. Întreaga carieră ştiinţifică şi-a consacrat-o managementului, fiind autor peste 185 de lucrări de specialitate publicate în România și în străinătate (inclusiv variante de cărți în mai multe limbi, carți în 2-3 ediții, carți publicate anual și semestrial, rapoarte naționale de cercetare).

Promotor al unei înțelegeri și abordări holistice a organizației și având o capacitate ridicată de a proiecta soluții inovatoare pentru dezvoltarea durabilă și competitivitatea entităților, prof. univ. dr. emerit Ovidiu Nicolescu a fost președinte al CNIPMMR de la înființarea organizației în anul 1992 și până în anul 2016.

Secretar – General

Sterică Fudulea

Sterică Fudulea este antreprenor de peste 20 de ani, președinte al Comunității Armâne din România. Este susținător al internaționalizării companiilor românești, a promovării exportului și a îmbunătățirii relațiilor mixte și bilaterale. Acesta a fost Secretar de Stat în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. A preluat coordonarea departamentului de comerț exterior și a fost responsabil cu organizarea și desfășurarea târgurilor și expozițiilor internaționale și a misiunilor economice.  

Prim-vicepreședinți

 

Marian Filimon

Prim-vicepreşedinte dezvoltare teritorială,
Președinte FPIMM Sud-Est

Augustin Feneșan

Prim-vicepreşedinte dezvoltarea capacitătății instituționale, 
Președinte FPIMM Nord-Vest

Neculai Viţelaru

Prim-vicepreşedinte domeniile de dezvoltare patronală, 
Președinte FPIMM Nord-Est

Ioan Mintaș

Prim-vicepreşedinte strategie și imagine

Vicepreședinți de drept

Radu Bălănean

Președinte FPIMM Centru

Ignea Cristian

Președinte FRIMM Sud

Corneliu Tănase

Președinte FPIMM București-Ilfov

Mircea Purcaru

Președinte FPIMM Vest

Valentin Cristea

Președinte FPIMM Sud-Vest

Minea Sorin

Președinte ROMALIMENTA

Luminița Zane

Președinte Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie din România

Liliana Agheorghicesei

Președinte al Federației Patronale IMM din județul Suceava

Vicepreședinți aleși

Tibișor Miron

Vicepreşedinte dezvoltare teritoriala

Dănuț Mureșan

Vicepreşedinte finante si fiscalitate

Adrian Rada

Vicepreşedinte domenii de dezvoltare patronală

Gropoșilă Iulian

Vicepreşedinte educatie, inovare si fonduri europene

Sebahat Kaya

Vicepreşedinte relații internaționale

Marius Olariu

Vicepreşedinte muncă și dialog social

Florea Pîrvu

Vicepreşedinte relații cu autoritățile publice și alte organisme de drept public și private

Vasilică Priceputu

Vicepreședinte agricultură

Elena Coandă

Vicepreședinte antreprenoriat feminin

Radu Oprea

Vicepreşedinte antreprenoriat de tineret 

Florin Duma

Vicepreşedinte mediu şi dezvoltare sustenabila

Dumitru Luca

 Vicepreşedinte turism si servicii

Membri aleși ai Biroului Permanent

Gabriel Cozma Ștefan

Membru ales al Biroului Permanent

Urîtu Daniel

Membru ales al Biroului Permanent

Glișcă Ion

 Membru ales al Biroului Permanent

Orban Andrei

Membru ales al Biroului Permanent

Roman Ion

Membru ales al Biroului Permanent

Sirbu Constandin

Membru ales al Biroului Permanent

Barbu Daniel Valentin

Membru ales al Biroului Permanent

Davidescu Ștefan

Membru ales al Biroului Permanent

Neamțu Cristian Corneliu

Membru ales al Biroului Permanent

Olimpia Doru

Membru ales al Biroului Permanent