Lansarea proiectului “PRACTICA IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR -PRAC-TIC”

Consiliul Național al IMM-urilor din România, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu MARKETSCOPE SRL, implementează în perioada 25 iunie 2018 – 24 iunie 2020, proiectul “PRACTICA IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR – PRAC-TIC”, Cod My SMIS – 109461, proiect cu o valoare totală de 2,199,982.40 lei (98% finanțare nerambursabilă).

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea angajabilității studenților și facilitarea inserției acestora pe piața muncii prin activități de consiliere, orientare profesională, acțiuni de învățare la un potențial loc de muncă prin organizarea de stagii de practică și activități inovative care vor duce la dezvoltarea competențelor și aptitudinilor practice necesare pentru piața muncii.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 1. 250 studenți participanți la consiliere si orientare profesionala
 2. 1 raport asupra activitatilor de consiliere si orientare profesionala implementate
 3. 1 platformă online pentru facilitarea accesului studenților la programe de practică și oferirea de consiliere și orientare
 4. O metodologie de furnizare a serviciilor de consiliere si orientare profesionala –
 5. 1 cercetare de birou prin abordarea de surse secundare de informații (statistici, articole etc.) pentru a identifica tendințe în piața muncii
 6. 5 ghiduri de practică pentru cele 5 functiuni ale firmei
 7. 1 procedura de lucru pentru identificarea si selectia partenerilor de practica
 8. Minim 10 parteneri de practică și minim 10 parteneriate de practică semnate cu agenții economici
 9. 10 tutori de practica selectati
 10. 250 de conventii de practica semnate
 11. 250 de studenti monitorizati in stagii de practica la partenerii de practica selectati
 12. 1 chestionar cu privire la nevoile și așteptările studenților la integrarea pe piața muncii, 1 chestionar aplicat angajatorilor pentru identificarea cerințelor acestora cu privire la resursele de forță de muncă și o formă de interviu în profunzime cu reprezentanți ai instituțiilor de învățământ pentru evaluarea ofertei de instruire a forței de muncă
 13. 1 raport al analizei corelării ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România

Bucuresti, Sector 1

Piata Walter Maracineanu nr.1-3

Intrarea 1, Etaj 1,

Tel.021-312.68.93

Fax 021-312.67.07

Email: office@cnipmmr.ro, office@smeprojects.ro

Web: www.cnipmmr.ro

Post Your Thoughts