Lansarea proiectului “PRACTICA IN INTREPRINDERI SIMULATE – SIMPRACT 2”

Consiliul Național al IMM-urilor din România, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu UNIVERSITATEA ,, LUCIAN BLAGA ” din Sibiu, implementează în perioada 25 iunie 2018 – 24 iunie 2020, proiectul “PRACTICĂ ÎN ÎNTREPRINDERI SIMULATE – SIMPRACT 2”, Cod My SMIS – 109018, proiect cu o valoare totală de 2.166.481,05 lei (din care 2.149.603,97 finanțare nerambursabilă).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea angajabilității studenților printr-o serie de activități de consiliere, orientare profesională și acțiuni cu caracter inovator care vor conduce la dezvoltarea de competențe antreprenoriale și de aptitudini de muncă necesare inserției acestora pe piața muncii.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 1. 250 de studenti implicați în stagii de practică în întreprinderile simulate
 2. 250 de persoane testate in vederea evaluarii potentialului antreprenorial
 3. 250 de studenti participanti la consiliere si orientare profesionala
 4. 1 raport asupra activitatilor de consiliere si orientare profesionala implementate
 5. 1 aplicație SmartPhone
 6. 3 targuri ale întreprinderilor simulate organizate
 7. 15 întreprinderi simulate înființate conform metodologiei ROCT – Centrala Rețelei Întreprinderilor Simulate din România
 8. Operatiuni in cadrul celor 15 intreprinderi simulate conform metodologiei ROCT
 9. 250 de studenti implicati in stagii de practica in intreprinderile simulate
 10. 15 parteneriate tripartite semnate (CNIPMMR, ULBS și agentul economic)
 11. 9 întreprinderi simulate premiate
 12. 300 de broșuri prin intermediul cărora întreprinderea simulată va fi prezentată într-o formă concise
 13. Un centru în cadrul ULBS amenajat în care își vor desfăsșura activitatea intreprinderile simulate

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România

Bucuresti, Sector 1

Piata Walter Maracineanu nr.1-3

Intrarea 1, Etaj 1,

Tel.021-312.68.93

Fax 021-312.67.07

Email: office@cnipmmr.ro, office@smeprojects.ro

Web: www.cnipmmr.ro

Post Your Thoughts