Proiectul de Ordonanta de Urgenta privind programul de sustinere a IMM-urilor – IMM INVEST ROMANIA

Proiectul programului IMM INVEST ROMANIA

Proiectul de Ordonanță de Urgență privind „Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMANIA” are ca scop sprijinirea accesului la finanțare a IMM-urilor, prin acordarea de garanții de stat parțiale (50% din creditele pentru investiții și/sau a liniilor de creditare pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 80% pentru centrele de agrement).

Programul este conceput a fi multianual, cu alocări anuale ale plafonului de garantare pentru emiterea garanțiilor de stat, mecanismul de derulare vizând:

 • acordarea garanțiilor în contul și în numele statului, de către Fondul Național de Garantare a IMM-urilor ( FNGCIMM), în limita unui plafon anual, către beneficiarii eligibili (operatorii economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderilor familiale, cu excepția următoarelor sectoare de activitate: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri,  producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție);
 • garanția de stat se poate acorda fiecărui beneficiar participant în cadrul programului pentru un singur credit;
 • garanțiile de stat sunt parțiale: 50% din creditele pentru investiții și/sau a liniilor de creditare pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 80% pentru centrele de agrement), exclusiv dobânzi, comisioane și speze bancare aferente creditului garantat;
 • Valori maxime:

tabel 1

Se solicită beneficiarilor:

 • garanții colaterale care împreună cu garanția de stat acoperă cel puțin 100% din valoarea finanțării;
 • performanță financiară A, B sau C și lipsa datoriilor bugetare;
 • ipotecă legală imobiliară și/sau mobiliară asupra actievelor finanțate prin credit, asupra bunurilor viitoare și asupra universalității de bunuri mobile și immobile prezente și viitoare, afectate activității beneficiarului, inclusiv fondul de comerț și stocurile;
 • cel puțin o garanție personală de la administratori/asociați/acționari, în calitate de fideiusor;
 • comisioane de administrare si de risc, care se stabilesc prin Ordin al MFP ;
 • Executarea garanțiilor și recuperarea creanțelor sunt similar cu cele pentru creanțele bugetare.

POZIȚIA CNIPMMR PRIVIND PROIECTUL PROGRAMULUI IMM INVEST ROMANIA

 1. „Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMANIA” vizeaza acordarea de garantii  de stat partiale (de 50%, respectiv 80% pentru centrele de agrement), pentru investitii/capital de lucru, pentru un număr estimat de 806 beneficiari, este in general o măsură pozitivă, care va contribui la cresterea accesului IMM la credite bancare, în contextul limitărilor existente ( 80% din IMM-uri nu au beneficiat niciodata de un credit bancar, rata celor care au obtinut finantari de 15,3%, fiind in scădere raportat la anul 2014 – potrivit BNR).
 1. Raportat la impactul financiar si la numărul estimat de 806 beneficiari, pentru perioada 2017-2020, programul nu va putea rezolva decât un număr foarte mic de solicitari, problema accesului foarte redus la credite bancare nefiind rezolvata. Este necesara adoptarea de măsuri suplimentare (legislative, administrative, bugetare) pentru creșterea accesului IMM la finantare, inclusiv cresterea bugetului programului pentru ca impactul sa fie corespunzător.
 1. Conditiile privind garantiile colaterale solicitate, garantiile  personale impuse administratorilor/asociatilor, comisioanele de administrare si de risc, care se pot schimba prin Ordin al MFP si care sigur vor fi ridicate, inclusiv birocratia mare a accesării garantiilor nu vor permite microintreprinderilor care au nevoie de finantare sa primească garantii pentru creditele bancare in cadrul programului.
 1. Desi in nota de fundamentare se vorbeste si despre cresterea absorbtiei fondurilor structurale, garantiile prevazute sunt exclusiv pentru investitii/linie de credit, fără a fi prevăzute conditii specifice pentru implementarea proiectelor cu finantare europeana.
 1. Regimul special acordat garantiilor pentru centrele de agrement (80% comparativ cu 50%) nu este fundamentat, nefiind prezentata vreo analiza/strategie pentru acest domeniu selectat. Prioritatea cresterii absorbtiei fondurilor structurale este mai importanta decât dezvoltarea de centre de agrement, din punct de vedere al efectelor multiplicatoare, pentru bugetul public si economie, fiind mai mult justificata stabilirea unui regim special si garantii mai mari pentru acest domeniu.
 1. Desi se menționează ca se vizează investitiile, art. 3 din proiect nu cuprinde nici un criteriu de eligibilitate corespunzător (investitii, creare de locuri de munca, cerinte calitative, durabilitate, dezvoltare regionala, etc.) si nici privind implementarea proiectelor cu finantare europeana.
 1. Raportat la aceste observații generale, CNIPMMR formulează următoarele propuneri de modificare/completare a proiectului programului:
 • Creșterea substanțială a bugetului programului, raportat la datele statistice oficiale (BNR): 80% din IMM-uri nu au beneficiat niciodata de un credit bancar, rata celor care au obtinut finantari -15,3%, fiind in scădere raportat la anul 2014.
 • Creșterea substanțială a bugetului programului pentru garanțiile necesare implementării proiectelor din fonduri europene: raportat la o estimare general de 15.000 beneficiari finanțări din fonduri structurale, cu finanțări de 3-4 miliarde, majorarea bugetului trebuie să asigure garantarea pentru cel puțin 50% din numărul acestora (7.500 beneficiari): creștere a mediei anuale a impactului previzionat de la 1,79 la 16,67.
 • Pentru majorarea bugetului programului se pot avea in vedere în completare si accesarea Programului Junkers, BERD, etc., inclusiv fondurile europene.
 • Plafonul garantiilor de 50% trebuie majorat la cel putin 80% si de 100% pentru implementarea proiectelor din fonduri structurale.
 • Pentru cresterea absorbtiei fondurilor structurale, garantiile trebuie sa vizeze si alte categorii (patronate, asociatii, etc) si trebuie prevazute conditii si proceduri specifice, care sa fie operaționale raportat la cerintele de implementare a proiectelor (exp. termene reduse de acordare, garantii colaterale diminuate, etc.).
 • Dispozitiile art. 3 din proiectul de act normativ trebuie completate cu criterii de eligibilitate corespunzătore scopului programului (investitii in industrie, creare de locuri de munca, cerinte calitative, durabilitate, dezvoltare regionala, absorbtia fondurilor structurale etc.).
 • Având în vedere că bugetul programului este foarte redus raportat la cererea mare de finantare bancara, trebuie prevăzute criteriile obiective si calitative de evaluare si selectare a cererilor de acordare a garantiilor, pentru a nu lasa loc arbitrariului sau practicilor corupte.
 • Trebuie stabilite limite maxime pentru comisioanele de garantare (mari in prezent 3,8%) si de risc, pentru a asigura un nivel rezonabil si atractiv de acces la garantii; acestea trebuie sa ramana la nivelul cunoscut la data contractării, fără  modificari pe durata contractului de credit, având in vedere ca se vor stabili prin Ordin al MFP.
 • Raportat la prioritatea garantarea creditelor necesare derulării proiectelor  din fonduri europene, plafoanele trebuie să permită garanții la valoarea necesara implementării proiectului. Pentru celelate credite, se recomanda mentinerea valorii maxime de 5.000.000 lei/IMM, similar plafonului din  programul aprobat prin O.U.G. nr. 92/2013 si durata de 24 luni, cu posibilitatea prelungirii pana la 24 luni sau trebuie stabilite conditii suplimentare pentru garantiile de la limita  maxima cumulata de 10.000.000 lei, respectiv 5.000.000 lei, pentru ca numărul beneficiarilor sa crească si sa fie avute in vedere si cererile de garantare ale microintreprinderilor.
 • Sunt necesare proceduri simplificate si  simplficarea cerintelor privind garantiile colaterale solicitate sau garantiile  personale impuse administratorilor/asociatilor pentru microintreprinderi, având in vedere experienta acumulata in cadrul programului aprobat prin OUG nr. 92/2013  si rata foarte redusa de 0,5% a garantiilor platite.
 • Operaționalizarea programului trebuie asigurata in regim de urgenta, având in vedere ca durata programului aprobat prin OUG nr. 92/2013 de 36 luni a încetat la data de 5.12.2016, in prezent nemaiputandu-se acorda garantii.

Post Your Thoughts