Pozitia CNIPMMR privind realizarea analizei la risc la securitate fizica

 1. PREZENTAREA SITUAŢIEI ACTUALE PRIVIND OBLIGAŢIA REALIZĂRII ANALIZEI DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ

 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, prevede la art. 2 alin. 1 că: “Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice (…), societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure PAZA acestora.”
 • Prin normele metodologice de aplicare a legii, aprobate prin HG nr. 301/2012[1], se prevede la art. 2 alin. 1 că “Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică. (2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucţiunilor emise de ministrul administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
 • Termenul iniţial privind obligaţia elaborării analizei de risc la securitate fizică, stabilit pentru data de 1 ianuarie 2015, a fost prorogat prin HG nr. 877/2014 până la data de 1 ianuarie 2016, iar prin  HG nr. 1002/2015 până la data de 1 iulie 2017, pentru societăţile înfiinţate până la data de 16 iunie 2012.

[1] HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare

    2.    PROBLEMELE CREATE DE HG NR. 301/2012 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 333/2003 PRIVIND PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR ŞI PROTECŢIA PERSOANELOR

 • Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990 sunt obligate SĂ ASIGURE PAZA bunurilor ori valorilor deținute cu orice titlu, conform Legii nr. 333/2003 și NU SĂ ELABOREZE ANALIZA DE RISC la securitate fizică.
 • Din analiza HG nr.877/2014 şi HG nr. 1002/2015 reise că doar unitățile înființate PÂNĂ LA DATA de 16 iunie 2012, NU AU obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică. Rezultă că UNITĂȚILE ÎNFIINȚATE DUPĂ 16 iunie 2012 au obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică[1] (potrivit art. 4 alin. 1 it. d din HG nr. 301/2012, constituie contravenţie încălcarea prevederilor referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizică şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 al 20.000 de lei).
 • Legea nr. 333/2003 nu utilizează noțiunea de “analiză de risc la securitate fizică [2]”.                                                                                 Acestă expresie este introdusă de HG nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 333/2003, act juridic normativ subordonat legii, el adaugând prin aceasta noțiune la lege.
 • Legea nr. 333/2003 nu utilizează noțiunea de “măsuri de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor”, aceasta fiind de asemenea introdusă de HG 301/2012.

       3.      POZIȚIA CNIPMMR REFERITOARE LA REALIZAREA ANALIZEI LA RISC LA SECURITATE FIZICĂ

Având în vedere faptul că:

 • Legea nr. 333/2003 nu prevede emiterea de norme metodologice privind “analiza de risc la securitate fizică” sau “măsuri de securitate”.
 • Legea nr. 333/2003, republicată, prevede emiterea de norme metodologice pentru aspecte clar determinate[3] (modelul documentelor specifice serviciului de pază, cerințele privind mijloacele de transport, cerințele tehnice ale elementelor de protectie mecanico-fizice a imobilelor și ale proiectelor sistemelor de alarmare, ocupațiile, tipul de formare, tematica programelor de formare profesională) și nu la modul general. Dispoziíile art. 67 din lege stabilesc rangul actului normativ, respectiv hotărâre a guvernului, prin care normele metodologice, prevăzute de lege în mod expres, urmează să fie aprobate.
 • HG nr. 301/2012 introduce noțiunea de “elaborarea analizei de risc la securitate fizică”, stabilind în art. 2 alin. 2 că aceasta se face potrivit instrucțiunilor emise de ministrul de interne.
 • Hotărărea anterioară HG nr. 301/2012, prin care au fost aprobate normele metodologice iniţiale de aplicare, respectiv HG nr. 1010/2004 nu utiliza/introducea noțiunile de “analiză de risc la securitate fizică” sau “măsuri de securitate”.

CNIPMMR solicită abrogarea HG nr. 301/2012 privind aprobarea normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată și, implicit, a Instrucțiunii nr. 9/2013 a ministrului afacerilor interne privind elaborarea analizei de risc, având ca efect eliminarea obligativităţii realizării analizei de risc la securitate fizică,  de către toti agentii economici, aceştia fiind în continuarea obligaţi să asigure paza bunurilor şi valorilor deţinute, conform Legii nr. 333/2004.

 

 

ANEXA

 cu dispozițiile din  Legea nr. 333/2003 care prevăd emiterea de norme metodologice  pentru aplicare

Art. 5

(5) Documentele specifice necesare executării şi evidenţei serviciului de pază, cu excepţia celui executat cu efective de jandarmi, şi modelele acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 26 alin. 4

(4) Cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport prevăzute la art. 24 alin. (1) şi (2), pentru protecţia personalului însoţitor şi a valorilor transportate, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 27

(3) Elementele de protecţie mecano-fizice încorporate imobilelor destinate păstrării, depozitării şi manipulării bunurilor şi valorilor de orice fel trebuie să fie rezistente la efracţie, corespunzător gradului de siguranţă impus de caracteristicile obiectivului păzit, în conformitate cu cerinţele tehnice stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se întocmesc în mod obligatoriu pentru obiectivele care sunt supuse avizării poliţiei, iar elaborarea acestora se face cu respectarea cerinţelor tehnice minime stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 38

(3) Ocupaţiile care fac obiectul activităţilor de pază, tipul de formare profesională necesar pentru practicarea acestor ocupaţii şi modelul atestatului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 39

(4) Tematica programelor de formare profesională se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 67

Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului


[1] Pe 17.06.2012 a intrat in vigoare HG nr. 301/2012 pentru aprobare normelor metodologice ale Legii nr. 333/2003

[2] Analiza de risc la securitatea fizică – activitate desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.(art. 3 lit. d din Instructiunea nr. 9/2013 a Ministerului Afacerilor Interne)

[3] Vezi Anexa cu dispoziíile din Lege care fac referire la emiterea de norme metodologice.

Post Your Thoughts