Pozitia CNIPMMR referitoare la proiectul privind infiintarea, organizarea si functionarea agentiilor pentru IMM-uri

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a lansat în dezbatere publică, proiectul de OUG privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului.

În principiu, se propune înfiintarea a 9 agenții pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului prin preluarea personalului celor 8 Oficii teritoriale pentru pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, şi înfiinţarea unei noi agenţii pentru zona Bucureşti –Ilfov.

Deşi intenţia este de a se crea o structură care pe lângă implementarea programelor destinate IMM-urilor să promoveze investiţiile la nivel regional şi exporturile, din cuprinsul notei de fundamentare reiese că principalele motive pentru care se înfiinţează agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului sunt reprezentate de implementarea programului „Romania start-up nation” şi rezolvarea problemelor salariale ale personalui angajat din oficiile teritoriale.

Înfiinţarea celor 9 agenții pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului va rezolva o parte din problemele referitoare la creşterea capacităţii administrative prin:

– creşterea numărului personalului angajat de la 10-13 în prezent la maxim 26 de persoane pentru fiecare agenţie, cocncomitent cu o creştere a salariilor (în acest moment se află la promulgarea Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, prin care se prevede în mod expres că, începând cu luna iunie 2017, se majorează cu 20% cuantumul brut al salariilor de bază aflate în plată pentru personalul din cadrul oficiilor teritoriale pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperaţie);

– înfiinţarea unei agenţii doar pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, care nu va mai fi în subordinea agenţiei din Ploieşti;

– creşterea capacității tehnice de implementre a programelor pentru IMM-uri.

În acelaşi timp CNIPMMR face următoarele observaţii  în legătură cu proiectul de OUG:

  1. Din documentele transmise de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat se constată că proiectul de OUG nu a fost dezbătut în cadrul Consiliului Consultativ pentru IMM-uri. Reprezentanţii mediului de afaceri nu au fost consultaţi, proiectul fiind discutat doar cu reprezentanţii salariaţiilor din oficiile teritoriale, reprezentanţii sindicatelor, ministerului muncii şi ai dialogului social;
  2. Din analiza proiectului de OUG nu rezultă modalitatea în care aceste noi agenţii se vor implica în procesul de atregere de investiţii şi promovare a exportului din regiunile pe care le reprezintă;
  3. Nu se prevede nicio modalitate de implicare a reprezentanţilor mediului de afaceri în activitatea de atregere de investiţii şi de promovarea a exporturilor;
  4. Este necesar să fie stabilite ţinte clare de atins de către funcţionarii cu atribuţii în domeniul atregerii de investiţii şi promovare a exporturilor, astfel, acestă activitate va fi una formală (amintim că, în ceea ce privește creşterile salariale ale personalului din noile agenţii, acestea au în vedere creşterea atribuţiilor de serviciu, acestea trebuind să fie însoţite de rezultate ale activităţii);
  5. Dezvoltarea parteneriatelor public-private cu organizaţiile întreprinzătorilor în derualrea activităţii noilor agenţii trebuie să fie o prioritate;
  6. Trebuie stabilită relaţia pe care agenţiile teritoriale o vor avea cu ADR-urile, acestea din urmă având în componenţa lor birouri de atregere a investiţiilor şi reprezentanţii consiliilor judeţene care participă direct la activitatea de promovare regională.

De asemenea, constatăm o serie de necorelării între expunerea de motive şi textul proiectului de OUG:

  • în cadrul proiectului de OUG se prevede la art. 12 (1) că „Personalul fiecărei agenții este format din funcționari publici și personal contractual”, în schimb în nota de fundamentare se dispune că „personalul va fi alcătuit din funcționari publici, prin transformarea posturilor de natură contractuală în funcții publice”;
  • în alin. 2 al art. 12 din OUG se prevede că „Numărul maxim de posturi aprobat pentru fiecare agenție este de 26 de posturi finanțate integral de la bugetul de stat” iar în nota de fundamentare se menţionează „stabilirea numărului de posturi din cadrul agențiilor la minimum 26 posturi pentru fiecare agenție”;
  • nu se realizează corelarea cu dispoziţiile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd înfiinţarea oficiilor teritoriale ale întreprinderilor mici şi mijlocii şi cooperaţiei.

Proiectul de OUG privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, rezolvă unele dintre problemele cu care se confruntă Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, în schimb  alte probleme nu primesc nicio soluţie, partenerii sociali şi reprezentanţii mediului de afaceri care doresc să se implice activ în promovarea exportului şi atragerii de investiţii, nefiind menţionaţi.

Post Your Thoughts