Dificultatile cu care se confrunta IMM-urile

Întreprinzătorii/ managerii au indicat că în perioada actuală se confruntă cu următoarele dificultăţi: birocraţia (semnalată în 61,41% din IMM-uri), fiscalitatea excesivă (54,74%), corupţia (45,16%), controalele excesive (44,98%), concurenţa neloială (40,33%), scăderea cererii interne, (36,31%), angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului (26,37%), creşterea nivelului cheltuielilor salariale (25,54%), inflaţia (21,90%), concurenţa produselor din import (19,71%), întârzierile la încasarea contravalorii facturilor de la firmele private (19,62%), calitatea slabă a infrastructurii (18,16%), costurile ridicate ale creditelor (15,24%), instabilitatea relativă a monedei naţionale (13,14%), accesul dificil la credite (12,50%), neplata facturilor de către instituţiile statului (11,41%), diminuarea cererii la export (10,04%), obţinerea consultanţei şi trainingului necesare firmei (8,58%) şi cunoaşterea şi adoptarea acquis-ului comunitar (4,65%).

Tabloul complet al dificultăţilor pe care le-au întâmpinat IMM-urile în anul 2015 este reprezentat grafic în figura de mai jos.

Figura 1. Frecvenţa dificultăţilor majore cu care se confruntă IMM-urile

În ceea ce priveşte intensitatea manifestării acestor dificultăţi, se constată că, pe o scară de la 1 la 5, pe primul loc se situează scăderea cererii interne cu o medie de 2,59, urmată de concurenţa produselor din import (2,32), reducerea cererii la export (2,07), costurile mari ale creditelor (1,88), neplata facturilor de către instituţiile statului (1,79), corupţia (1,78), concurenţa neloială (1,78), inflaţia (1,77), întârzierile la încasarea facturilor de la întreprinderile private (1,70), fiscalitatea excesivă (1,69), birocraţia (1,68), accesul dificil la credite (1,66), controalele excesive (1,54), cunoaşterea şi adoptarea acquis-ului comunitar (1,54), obţinerea consultanţei şi trainingului necesare firmei (1,53), angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului (1,52), instabilitatea relativă a monedei naţionale (1,45), calitatea scăzută a infrastructurii (1,43) şi creşterea nivelului cheltuielilor salariale (1,40).

Tabel 2

Figura 2. Intensitatea manifestării dificultăţilor cu care se confruntă IMM-urile

Sursa: Carta Albă a IMM-urilor din România, 2016

Post Your Thoughts