Prioritatile grupului de angajatori ale Comitetului Economic si Social European (EESC)

 

CESE

În ultima publicaţie a revistei EESC (Comitetul Economic şi Social European) 2015-2018, s-a pus accent pe priorităţile grupului de angajatori: creştere sustenabilă, solidă şi stabilă şi locuri de muncă pentru mediul de afaceri şi societatea în care operează.

Grupul de angajatori CESE va continua să susțină creșterea locurilor de muncă în beneficiul mediului de afaceri și a societății în care operează. În momentul de faţă se lucrează la priorităţile acestora, priorităţi ce au la bază 6 elemente fundamentale:

  • Un mediu macro-economic stabil este o precondiţie pentru o creştere solidă, sustenabilă şi stabilă. Pentru aceasta, este esențial ca statele membre să realizeze reforme structurale de stimulare a creșterii în cadrul Semestrului European și să respecte legile fiscale.
  • Încurajarea unei culturi puternice de intreprenoriat în Europa: pentru a facilita crearea și dezvoltarea întreprinderilor, U.E. și statele sale membre trebuie să îmbunătățească condițiile-cadru pentru intreprenoriat.
  • Finalizarea pieței interne a U.E., ținând cont de necesitățile mediului de afaceri, care să conducă la o mai mare eficiență, o mai bună reglementare și costuri reduse semnificative.
  • Stimularea unei politici industriale competitive, integrată şi cu perspectivă, care să poată asigura o bază industrială puternică, solidă şi competitivă în Europa.
  • Reconstruirea rolului Europei în lume, campioană în comerţul liber pentru afaceri şi clienţii săi.
  • Competitivitate pentru o mai mare ocupare a forței de muncă pentru a proteja dimensiunea socială a Uniunii Europene: concentrându-se pe competitivitate și stimularea creșterii economice, UE ar permite companiilor să creeze mai multe locuri de muncă. Acesta este modul de a oferi Uniunii Europene o reală dimensiune socială și rezolvarea problemei șomajului ridicat.

 

Sursa: EESC for 2015-2018, Jacek Krawczyk, Preşedintele grupului de angajatori

Post Your Thoughts