Declaratie despre creditarea IMM-urilor

 

Ioan-Mintas

În ceea ce priveşte creditele oferite de către bănci IMM-urilor, prof.univ.dr.ing.Mintaş Ioan, PrimVicePreşedinte CNIPMMR afirmă că acestea se acordă foarte greu, având în vedere condiţiile care trebuie îndeplinite de către acestea pentru a le accesa, IMM-urile neavând active cu care să garanteze creditele solicitate în condiţiile în care valoarea garantării este de minim 130%.

De asemenea, Dl. PrimVicePresedinte al CNIPMMR, a afirmat faptul că  în ultima perioadă băncile nu iau terenurile ca garanţie pentru credite, fiind  necesară deţinerea de clădiri sau mijloace fixe cât mai noi sau cash flow colateral. Această cerinţă vine în opoziţie cu cerinţele pentru acordarea creditelor pentru multinaţionalele care investesc în România ce sunt oferite doar pe baza unor planuri de afaceri.

Un alt aspect important identificat de dl. Ioan Mintas, este reprezentat de faptul că foarte multe bănci evită acordarea creditelor pentru IMM-uri sau conlucrarea cu fondurile de garantare şi contragarantare.

IMM-urile care intră în insolvenţă întâmpină şi acestea mari dificultăţi deoarece în unele situaţii, acordarea de credite ar putea relansa economic organizaţia însă, băncile nu acordă credite firmelor aflate în insolvenţă.

Pentru dezvoltarea IMM-urilor din România, Dl. PrimVicePreşedinte Ioan Mintaş, consideră necesar acordarea unor credite flexibile cu o dobândă de referinţă cât mai mică (echivalentă cu aceea acordată în UE de către bănci care au sucursale şi în România).  De asemenea, domnia sa consideră necesar ca creditele acordate pentru co-finanţarea fondurilor europene accesate de către IMM-uri să fie garantate de către Guvernul României până la finalizarea proiectului depus.

 

Post Your Thoughts