Studiu privind finantarea IMM-urilor si calitatea serviciilor de trezorerie

Studiu alina 2

În cursul lunii iulie 2015, CNIPMMR a realizat “Studiu privind Finanţarea IMM-urilor din România, şi calitatea Serviciilor de Trezorerie în contextul evoluţiilor de ansamblu ale Mediului de afaceri”, pentru Banca Comercială Feroviară. Studiul a fost elaborat de prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu şi de conslier economico-financiar Alina Truică. 

Principalele obiective ale studiului sunt:

  • prezentarea unor caracteristici generale la “zi”, ale finanţării IMM-urilor din România;
  • evaluarea calităţii serviciilor de trezorerie de care beneficiază IMM-urile, din partea băncilor;
  • conturarea unor concluzii şi recomandări pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea serviciilor de trezorerie pentru IMM-uri.

Baza informaţională utilizată în realizarea acestui studiu a constat în:

  1. Răspunsurile la un set de patru întrebări formulate de specialişti de la Banca Feroviară;
  2. O parte din răspunsurile furnizate de întreprinzătorii chestionaţi (1375 întreprinzatori), la seturile de întrebări formulate şi folosite de C.N.I.P.M.M.R., pentru a realiza “Carta Albă a IMM-urilor în 2015”.

Principalele concluzii desprinse din analiza studiului, cu impact asupra activitatii IMM-urilor sunt:

  • 42,98% au menţionat ca folosec servicii de trezorerie pentru că nu au nevoie de ele, iar 37,45% – nu folosec pentru că nu ştiau că pot genera reduceri de cost şi/sau chiar câştiguri, 7,85% dintre întreprinzători folosesc cursul de schimb negociat, 6,69 % utilizează tranzacţii valutare pe o platformă online.
  • 17,60% apelează la import de bunuri şi servicii, 5,96% apelează la export de bunuri şi servicii, 4,36% – tranzacţii cu decontare în valută, 3,20%- orice tip de activitate internaţională.

Studiul demonstrează existenţa unor situaţii dificile în finanţarea IMM-urilor în România şi a serviciilor de trezorerie şi argumentează necesitatea unor schimbări profunde în ceea ce priveşte abordarea, tipologia şi caracteristicile produselor bancare, inclusiv a celor de trezorerie si formulează seturi de recomandări prin promovarea acestora.

Post Your Thoughts