Studiu privind finantarea IMM-urilor din Romania

studiu alinaÎn cursul lunii iunie 2015, CNIPMMR a realizat pentru Fondul Roman de Contragarantare un “Studiu privind finanţarea IMM-urilor dijn România, în contextul evoluţiilor de ansamblu ale mediului de afaceri”. Studiul a fost elaborat de prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu şi de conislier economico-financiar Alina Truică.

Principalele obiective ale studiului au fost:

  1. Prezentarea unor caracteristici generale la “zi”, ale finanţării IMM-urilor din România;
  2. Reliefarea principalelor tendinţe contextuale care se manifestă în cadrul sectorului de IMM-uri, esenţiale pentru evaluarea şi dezvoltarea serviciilor de finanţare pentru IMM-uri;
  3. Conturarea unor recomandări strategico-tactice pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea serviciilor de IMM-uri.

Baza informaţională utilizată în realizarea acestui studiu a constat în: răspunsurile la un set de cinci întrebări formulate de F.R.C.; o parte din răspunsurile furnizate de întreprinzătorii chestionaţi (1375 intreprinzatori), la seturile de întrebări formulate şi folosite de C.N.I.P.M.M.R., pentru a realiza “Carta Albă a IMM-urilor în 2015”; rezultatele analizelor, recent efectuate de C.N.I.P.M.M.R. în cursul anului 2015.

Principalele concluzii din analiza studiului, cu impact asupra activitatii IMM-urilor sunt:

  • modalităţile de finanţare a activităţilor economice la care au apelat întreprinzătorii/managerii din IMM-uri pe parcursul ultimului an, rezultatele investigaţiei relevă următoarele: 82,04% dintre firme s-au autofinanţat 24,58% dintre companii au obţinut credite bancare, 18,33% dintre IMM-uri au recurs la credit furnizor, 3,85% au utilizat leasingul ca sursă de finanţare, 1,82% din întreprinderi au apelat la fonduri nerambursabile, iar 1,53% la împrumuturi de la institutii financiare specializate şi 1,45% la credit client.
  • principalele servicii şi produse incluse în pachetul bancar de bază al IMM-urilor ale căror manageri au fost intervievati sunt următoarele: cont curent gratuit (40,44%), internet banking (36,65%), cont de economii (27,78%), card de debit business (24,15%).
  • principalele surse de finanţare a investiţiilor în cercetare-dezvoltare şi inovare din cadrul IMM-urilor sunt în proporţie covârşitoare provenite din surse proprii (71,35%), fiind urmate de împrumuturile şi creditele bancare (21,09%), fondurile de la Uniunea Europeană (2,04%).

Studiul demonstrează existenţa unor situaţii dificile în finanţarea IMM-urilor în România şi argumentează necesitatea unor schimbări profunde în ceea ce priveşte abordarea, tipologia şi caracteristicile produselor de creditare, garantare şi contragarantare

Post Your Thoughts