Pozitia CNIPMMR pentru intalnirea liderilor partidelor privind noul Cod fiscal

Referitor la întâlnirea liderilor partidelor parlamentare de consultare privind conţinutul noului Codul Fiscal din data de 27 august 2015, raportat la premisele responsabilităţii şi a precauţiei, astfel încât atât prin Codul Fiscal, cât şi prin bugetul de stat pe 2016 să fie respectată ţinta de deficit bugetar de sub 2% din PIB, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional, îşi exprimă poziţia că este necesară menţinerea măsurilor de reducerea a fiscalităţii, de stimulare a investiţiilor şi a înfiinţării de noi locuri de muncă, respectiv:

  • Reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 19% şi menţinerea TVA de 9% la anumite servicii şi produse,
  • Menţinerea la 3% a impozitului pentru microîntreprinderi, cu eliminarea propunerii de impozitare suplimentară cu 1.530 lei pentru fiecare trimestru, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi,
  • Cotă redusă de 1% a impozitului pentru microîntreprinderile nou înfiinţate, pentru primii doi ani de la data înregistrării, dacă au cel puţin un salariat, care sunt constituite, pe o durată mai mare de 48 de luni iar acţionarii/asociaţii nu au deţinut titluri de participare la alte persoane juridice,
  • Eliminarea taxei pe construcţiile speciale de 1,5% din valoarea activelor,
  • Reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5%.
Sursa: internet

Sursa: internet

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România solicită partidelor parlamentare aplicarea în continuare a bunei practici de consultare şi dialog cu membrii săi, cu privire la conţinutul prevederilor noului Cod fiscal, inclusiv pentru modificările care vor fi convenite a fi realizate pentru readoptarea Codului fiscal.

Pentru asigurarea aplicării principiilor responsabilităţii şi a precauţiei, astfel încât atât prin Codul Fiscal, cât şi prin bugetul de stat pe 2016 să fie respectată ţinta de deficit bugetar de sub 2% din PIB, CNIPMMR consideră că este necesar ca aplicarea măsurilor de creştere a salariilor personalului bugetar să se realizeze după minim un an de la adoptarea noului Cod fiscal, după producerea efectelor măsurilor de stimulare a investiţiilor şi înfiinţarea de noi locuri de muncă, care să asigure generarea resurselor bugetare aferente unei creşteri susternabile a salariilor.

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România îşi exprimă întreaga disponibilitate de participare la dezbaterile iniţiate pentru definitivarea şi  readoptarea noului Codul fiscal.

 Sursa: CNIPMMR

Post Your Thoughts