Evaluarea situaţiei de ansamblu a IMM-urilor din România ~ semestrul II din 2014


Indicele Intreprenorial pe semestrul II din 2014: 26,83 

evaluare semestriala II 2014„Am evaluat situaţia de ansamblu a întreprinderilor mici şi mijlocii din România în semestrul al II-lea din 2014, iar indicele intreprenorial calculat indică o evoluţie satisfăcătoare a mediului de afaceri şi a sectorului de IMM-uri, comparativ cu semestrul II din 2013. De fapt, se înregistrează pentru prima dată o evoluţie satisfăcătoare, după trei trimestre anterioare consecutive în care evoluţia economică a fost nesatisfăcătoare, ceea ce a afectat considerabil firmele în cauză. Indicele intreprenorial pentru semestrul al II-lea din 2014 a avut valoarea de 26,83 de puncte, în semestrele anterioare având o valoare negativă. De remarcat este însă faptul că la noi se înregistrează 26,83 puncte, în timp ce în majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană există valori de 50 sau chiar 75 de puncte, ceea ce echivalează cu o evoluţie a mediului de afaceri bună sau foarte bună în statele respective şi cu o necesitate de creştere pentru noi”

Ovidiu Nicolescu, Preşedinte CNIPMMR

Evaluarea semestrială a situaţiei de ansamblu a IMM-urilor se bazează pe INDICELE INTREPRENORIAL – calculat ca medie ponderată între:

În fiecare semestru,  Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România elaborează Evaluarea situaţiei de ansamblu a IMM-urilor din România pentru semestrul anterior. Analiza semestrială a mediului de afaceri, realizată pe baza a 24 de indicatori economici și a interviurilor pe un eșantion reprezentativ de întreprinzători, este coordonată de Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu, Drd. Oana Mihaela Bâra, Drd. Mirabela Lavinia Borcoş.

Indicele intreprenorial Calificativ
-77 – 0 puncte Foarte nesatisfăcător
0 – 25 puncte Nesatisfăcător
25 – 50 puncte Satisfăcător
50 – 70 puncte Bun
Peste 70 de puncte Foarte bun

I. Indicele Mediului de Afaceri: 47ceea ce reflectă o evoluţie de ansamblu satisfăcătoare a mediului de afaceri în semestrul II din 2014.

Prin însumarea scorurilor obţinute de fiecare din cei 13 indicatori,  indicele mediului de afaceri a înregistrat valoarea de 47 puncte, ceea ce reflectă o evoluţie de ansamblu satisfăcătoare a mediului de afaceri. Trebuie menţionat faptul că în semestrul II 2013 indicele mediului de afaceri a înregistrat valoarea de 45 puncte.

1. Ritmul real de creştere a PIB-ului: 7
 • |scor maxim 15 |scor minim -8
 • A crescut cu o valoare intre 3 si 3,5% faţă de al doilea semestru al anului 2013.
2. Rata inflației: 10
 • |scor maxim 10 |scor minim -10
 • S-a inregistrat o usoara deflatie.
3. Rata şomajului: 6
 • |scor maxim 7 |scor minim -7
 • În semestrul II 2014, rata medie a şomajului a fost 5,15%.
4. Câștigul salarial mediu lunar net: 2
 • |scor maxim 6 |scor minim -6
 • A crescut cu 5,4% faţă de al doilea semestru al anului 2013.
5. Dinamica fiscalităţii pe forţa de muncă: 7
 • |scor maxim 7 |scor minim -6
 • Reducerea CAS cu 5% fata de  semestrul II 2013
6. Dinamica impozitului pe profit: 1
 • |scor maxim 6 |scor minim -7
 • Impozitul pe profit a rămas constant – 16%
7. Dinamica impozitului pe dividende: 1
 • |scor maxim 6 |scor minim -7
 •  A rămas constant – 16%
8. Dinamica numărului de impozite, taxe etc.: -6
 • |scor maxim 6 |scor minim -6
 • 35 de taxe si impozite modificate sau instituite
9. Stabilitatea cursului de schimb: 9
 • |scor maxim 10 |scor minim -9
 • Moneda naţională s-a apreciat cu 0,5% comparativ cu EURO, faţă de al doilea semestru al anului 2013.
10. Gradul de acoperire a importului prin exporturi: 1
 • |scor maxim 6 |scor minim -5
 • În semestrul II 2014, gradul mediu de acoperire a fost 89,3%
11. Rata dobânzii raportată la rata inflaţiei: 5
 • |scor maxim 7 |scor minim -7
 • În semestrul II 2014, rata medie a dobânzii a fost 3,083%.
12. Dinamica mărimii investiţiilor străine directe în România: 4
 • |scor maxim 7 |scor minim -3
 • Investiţiile au avut valoarea de 1234 mil euro.
13. Riscul de țară: 0
 • |scor maxim 7 |scor minim -6
 • Riscul de ţară este B, conform Coface.
TOTAL Indicele Mediului de Afaceri (IMA): 47
 • |scor maxim 100 |scor minim -87

Indicele Mediului de Afaceri (IMA) Calificativ
-87 – 0 puncte Foarte nesatisfăcător
0 – 25 puncte Nesatisfăcător
25 – 50 puncte Satisfăcător
50 – 70 puncte Bun
Peste 70 puncte Foarte bun

II. Indicele Evoluției IMM-urilor: 13ceea ce reflectă o evoluţie de ansamblu nesatisfăcătoare a sectorului de IMM-uri.

Prin însumarea scorurilor obţinute de fiecare din cei 11 indicatori, indicele evoluţiei IMM-urilor a înregistrat valoarea de 13 puncte, ceea ce reflectă o evoluţie de ansamblu nesatisfăcătoare a sectorului de IMM-uri.

În semestrul II 2013, acest indice a înregistrat valoarea de -2 puncte.


1. Evoluţia numărului de societăţi comerciale înmatriculate la Registrul Comerţului: -4
 • |scor maxim 10 |scor minim -5
 • Numărul de înmatriculări a fost cu 11,7% mai mic faţă de al doilea semestru al anului 2013.
2. Evoluţia numărului de societăţi comerciale radiate: 7
 • |scor maxim 10 |scor minim -5
 • Numărul de radieri a fost cu 10,32% mai mic faţă de al doilea semestru al anului 2013.
3. Evoluţia numărului de IMM-uri care au obţinut profit: -1
 • |scor maxim 10 |scor minim -5
 • Numărul de IMM-uri cu profit a crescut cu 0-1% faţă de al doilea semestru al anului 2013.
4. Evoluţia numărului de IMM-uri care au înregistrat pierderi: 2
 • |scor maxim 10 |scor minim -1
 • Numărul de IMM-uri cu pierderi a scăzut cu 1-2% faţă de al doilea semestru al anului 2013
5. Evoluţia datoriilor totale ale IMM-urilor: 1
 • |scor maxim 10 |scor minim -5
 • Au scazut în medie cu 1,3% faţă de al doilea semestru al anului 2013
6. Evoluţia cifrei de afaceri medii pe un IMM: -1
 • |scor maxim 5 |scor minim -5
 • A scazut în medie cu 1,8% faţă de al doilea semestru al anului 2013.
7. Evoluţia profitului mediu pe un IMM: 2
 • |scor maxim 9 |scor minim -9
 • A crescut în medie cu 0,53% faţă de al doilea semestru al anului 2013.
8. Evoluţia pierderii medii pe un IMM: -1
 • |scor maxim 9 |scor minim -9
 • A crescut în medie cu 1,85% faţă de al doilea semestru al anului 2013.
9. Evoluţia numărului mediu de salariaţi din IMM-uri: 2
 • |scor maxim 6 |scor minim -6
 • A crescut în medie cu 2,47% faţă de al doilea semestru al anului 2013.
10. Evoluţia investiţiilor realizate de IMM-uri: -1
 • |scor maxim 11 |scor minim -5
 • Au scăzut în medie cu 3,56% faţă de al doilea semestru al anului 2013
11. Evoluţia volumului exporturilor din sectorul privat: 5
 • |scor maxim 10 |scor minim -5
 • Au crescut în medie cu 5% faţă de al doilea semestru al anului 2013.
TOTAL  Indicele Evoluției IMM-urilor (EvoIMM): 13
 • |scor maxim 100 |scor minim -64

Indicele Evoluției IMM-urilor (EvoIMM) Calificativ
-64 – 0 puncte Foarte nesatisfăcător
0 – 20 puncte Nesatisfăcător
20 – 45 puncte Satisfăcător
45 – 70 puncte Bun
Peste 70 puncte Foarte bun

III.Aprecierea întreprinzătorilor cu privire la situația firmei proprii în semestrul curent comparativ cu semestrul anterior: 15.3.

Aprecierea întreprinzătorilor Procent
Mai bună (x%) 47.3%
La fel (y%) 20.7%
Mai slabă (z%) 32%
SOLD 15.3%

Soldul astfel obţinut (15.3) reprezintă punctajul care caracterizează aprecierea întreprinzătorilor.

Post Your Thoughts