Sedinta CMPOR: absorbtie 62%


Sinaia CMPORÎn data de 18-19 iunie 2015, a avut loc la Sinaia şedinţa „Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Regional 2007-2013 (CMPOR)”, organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

În cadrul şedinţei, reprezentanţii Comitetului de Monitorizare au subliniat faptul că în în perioada de programare 2007-2013, gradul de absorbţie, pe POR a fost, până la data de 4 iunie 2015 de 62%. De asemenea, s-a subliniat că ţinta acestora pentru absorbţia fondurilor alocate, până la finalul acestui an este 85%, şi de 100% până în luna mai a anului viitor.

Reprezentanţii POR MDRAP au subliniat faptul că până în prezent 93 de proiecte contractate, prezintă un risc mare de nefinalizare, 14 proiecte sunt în curs de reziliere şi 49 de proiecte urmează a fi finalizate până în luna mai 2016. Autoritatea de management va întocmi o listă cu proiectele care nu pot fi finalizate, până la data de 31 decembrie 2015.

În cadrul întâlnirii reprezentanţii Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional 2007-2013 (CMPOR) au prezentat noul Program Operaţional Regional 2014-2020, al cărui buget s-a dublat faţa de perioada anterioară, astfel pentru noua păerioadă de programare sunt alocate 8 mld. euro. Programul este grupat în 12 Axe Prioritare, cele mai mari alocări financiare fiind pentru primele 4 Axe Prioritare, acoperă 50% din alocarea FEDR la nivel naţional.

În ceea ce priveşte Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, pe noul program o atenţie deosebită va fi acordată incubatoarelor de afaceri, unde accentul principal va fi pus pe nivelul şi calitatea serviciilor oferite, în sensul sprijinirii şi dezvoltării afacerilor.  Finanţarea incubatoarelor se va realiza pe baza unei evaluări iniţiale a pieţei şi a domeniilor economice pentru care este propus proiectul, precum şi, a unui plan de afaceri care să demonstreze orientarea către nevoile IMM-urilor, durabilitatea investiţiei şi  menţinerea investiţiei.

Din partea Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România a participat dra. Elena Niculae, consilier juridic al Departamentului Juridic şi Dialog Social.


Comunicat de presă MDRAP: SEDINTA CM POR: POR 2007-2013, ABSORBTIE 66%; POR 2014-2020, IN ULTIMA ETAPA A PROCESULUI DE APROBARE

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 se află în ultima fază a procesului de aprobare de către Comisia Europeană, după finalizarea negocierilor tehnice. Programul este gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) în calitate de Autoritate de Management (AM).

Anunțul a fost făcut astăzi, 18 iunie a.c., de doamna Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, în prima zi a reuniunii Comitetului de Monitorizare a POR (CM POR), organizat de AM POR la Sinaia, în perioada 18-19 iunie a.c. La ședința CM POR, prezidată de ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, participă reprezentanți ai AM POR, ai Comisiei Europene (CE) ai altor ministere, ai regiunilor de dezvoltare și ai structurilor asociative ale administrației publice locale.

„Suntem în linie dreaptă cu noul Program Operațional Regional 2014-2020. Practic, negocierile cu Comisia Europeană sunt încheiate și ultimul pas este ca decizia de aprobare să fie emisă. Au fost negocieri destul de complexe, destul de detaliate, pentru că și programul este unul complex. În 2014-2020 avem, pe POR, 11 axe prioritare și un buget de 8,25 miliarde euro”, a declarat doamna ministru Sevil Shhaideh.

POR 2014-2020 va finanța proiecte care contribuie la dezvoltarea regională a României din 11 domenii (11 axe prioritare), la care se adaugă axa Asistență Tehnică, destinată bunei funcționări a programului.

Referitor la POR 2007-2013, principala decizie a Comitetului de Monitorizare reunit astăzi a fost aprobarea Raportului de Implementare* pentru anul 2014 a Programului Operațional Regional 2007-2013. Tot astăzi, au fost prezentate stadiul actual al Programului, stadiul implementării pe axe și Planul de închidere a POR 2007-2013.

„POR 2007-2013 are, în prezent, un grad de absorbție de 66%, față de 17%, cât înregistra în luna mai 2012. Am crescut gradul de absorbție, în trei ani, cu aproape 50% pentru acest program. Am reușit acest lucru cu sprijinul dumneavoastră, membrii CM POR, și al beneficiarilor, printr-o strânsă colaborare între toate instituțiile implicate în gestionarea programului”, a menționat ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.

Măsurile luate de MDRAP pentru creșterea absorbției se referă la introducerea mecanismului de decontare a facturilor beneficiarilor, în locul mecanismului de rambursare, la reducerea termenelor – atât pentru actele adiționale, cât și pentru plățile între AM și beneficiari – și la asigurarea, din veniturile de privatizare, a sumelor necesare pentru realizarea acestor plăți.

Anton Schrag, șef adjunct al Unităţii România din cadrul Direcției Generale pentru Politica Regională și Urbană (DG Regio) a Comisiei Europene, a apreciat evoluția POR 2007-2013: „Progresul programului este bun, în comparație cu alte programe operaționale din România, dar și în comparație cu alte țări. Este important pentru noi, întrucât proiectele POR au impact pozitiv vizibil în comunitățile românești”.

Ședința de astăzi va fi urmată de vizite la proiecte POR implementate cu succes în județul Prahova, iar mâine vor avea loc prezentări cu privire la POR 2014-2020, la impactul pozitiv al programului 2007-2013 asupra beneficiarilor și la activitățile de informare și publicitate realizate de AMPOR pentru acest program.


Programul Operațional Regional este unul dintre cele 7 programe operaționale cofinanțate din fonduri europene implementate în România pentru perioada 2007-2013 și unul dintre cele 2 programe operaționale gestionate de MDRAP în calitate de Autoritate de Management.

Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional este structura națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional și strategic în procesul de implementare a Programului Operațional Regional 2007-2013.

CM POR examinează şi aprobă criteriile de selecţie, elaborate de AM POR, ale proiectelor finanţate prin POR; analizează periodic progresele înregistrate în realizarea obiectivelor specifice ale programului; examinează rezultatele implementării; examinează şi aprobă Rapoartele Anuale de Implementare şi Raportul Final de Implementare, elaborate de AM POR, strategia de asistenţă tehnică a POR, Planul Multianual de Evaluare şi Planurile Anuale de Evaluare; propunerile de modificare a alocărilor financiare ale POR (între domeniile majore de intervenţie din cadrul unei axe prioritare, între axele prioritare de dezvoltare, precum şi între regiuni); este informat cu privire la planul de comunicare şi la stadiul de implementare al acestuia, la acţiunile de informare şi publicitate întreprinse şi mijloacele de comunicare utilizate; aprobă şi modifică propriul regulament de organizare şi funcţionare, respectând prevederile regulamentului-cadru.

(*) În conformitate cu Regulamentul CE nr. 1083/2006, Autoritatea de management a POR transmite Comisiei Europene, până la data de 30 iunie a fiecărui an, un raport cu privire la implementarea programului operațional pentru anul anterior.

 

Post Your Thoughts