Discriminari in practicile de executare silita


Conferință de presă
| București, 07 mai 2015, Sediul Central CNIPMMR

Discriminări flagrante în procedurile și practicile de executare silită a creanțelor de la autoritățile publice și de la societățile private

CNIPMMR solicită tratament egal pentru debitorii publici și privați


I. Studiu de caz: recuperarea creanțelor de la autoritățile publice vs. de la societățile private
DOMENIU/PROCEDURĂ SUMĂ DATORATĂ DE O AUTORITATE PUBLICĂ UNEI ENTITĂŢI PRIVATE SUMĂ DATORATĂ DE O SOCIETATE LA BUGETUL DE STAT/BUGETE SPECIALE
Raportul juridic obligaţional: Contract nr. 1505/2007, încheiat între o autoritate publică centrală (minister) şi o entitate privată Creanţe bugetare (impozite și contribuţii)
Conţinutul raportului obligaţional: Plata sumei de 70.000 lei Impozite şi contribuții datorate de angajator pentru salariile personalului
Termen de plată: 20.12.2007 20.03.2015
Proceduri derulate: 1.Numeroase demersuri iniţiate la nivelul ministerului: 16 luni;2. Notificare şi punere în întârziere;

3. Cerere de chemare în judecată:depusă în 25.09.2009;

4. Soluţie finală: 12.04.2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie respinge irevocabil recursul declarat de minister;

5. Obţinerea de la instanţa de fond a sentinţei cu menţiunea definitivă şi irevocabilă;

6. Cerere de punere în executare silită depusă la Biroul Executori Judecătoreşti:

19.09.2014;

7. Acte de executare realizate de Biroul de Executori Judecătoreşti;

8. Încuviinţarea executării silite de către Judecătoria Sectorului 1: 17.10.2014;

9. Contestaţie la executare şi solicitare suspendare executare depusă la Judecătoria Sectorului 1 de minister: 25.11.2014;

10. Respingerea contestatiei la executare a ministerului sub toate capetele de cerere ca neintemeiata de către Judecătoria Sectorului 1: 24.03.2015.

1. Titlu executoriu emis de ANAF: 07.04.2015, comunicat în data de 17.04.2015;2. Somaţie ANAF: 07.04.2015 comunicată în data de 17.04.2015;

3. Adresă pentru înfiinţarea popririi la bancă: 17.04.2015 comunicată în data de 27.04.2015;

Stadiu actual: Neîncasarea sumei datorate de minister. Trezoreria care ţine de Ministerul Finanţelor şi de ANAF şi unde îşi are contul ministerul, nu a pus în aplicare poprirea pe contul ministerului pe motivul că debitorul este o instituţie publică şi că nu se pot urmări bunurile acesteia în lipsa dispoziţiei ordonatorilor de credite. Încasare dublă a creanţei: punerea în aplicare de către bancă a popririi și retragerea din contul entității private a creanței bugetare, deși a fost comunicată băncii efectuarea plății, cu depunerea extrasului de cont care confirmă plata creanței bugetare: 29.04.2015
Concluzii: 1. Data obligaţiei de plată exigibilă: 20.12.20072. Durată conciliere: 16 luni

3. Durata judecată: 4 ani

4. Perioadă trecută de la data depunerii cererii de punere în executare silită la Biroul de Executori Judecătoreşti: 8 luni

5. Stadiu actual: neîncasarea sumei datorate de minister, la 8 ani de la data exigibilităţii obligaţiei de plată

6. Efecte:

– blocaj financiar şi

– afectarea gravă a activităţii entităţii private.

1. Data obligaţiei de plată exigibilă: 20.03.20152. Durata proceduri: o lună

3. Stadiu actual: încasarea dublă a creanţei bugetare, la o lună de la data exigibilităţii obligaţiei de plată

4. Efecte:

– blocaj financiar;

– afectarea gravă a activităţii entităţii private;

– aducerea entităţii private în situaţia imposibilităţii plăţii salariilor;

– costuri şi proceduri birocratice de recuperare a plății duble.


II. CNIPMMR solicită tratament egal pentru debitorii publici și privați, cu eliminarea discriminărilor flagrante din procedurile de executare silita

discriminare

CNIPMMR solicită adoptarea şi punerea în aplicare, în regim de urgenţă, a unor măsuri corespunzătoare:

  • bugetare;
  • legislative şi
  • administrative,

în scopul asigurării unui tratament egal al debitorilor şi creditorilor publici şi privaţi, cu eliminarea discriminărilor flagrante din procedurile de executare silită, raportat la forma de organizare şi finanţare public sau privată a debitorilor.

Noul Cod de procedură fiscală trebuie să asigure un tratament egal de executare silită şi penalizare pentru creanţele bugetare ale contribuabililor şi pentru debitele instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale datorate entităţilor private.

CNIPMMR solicită eliminarea practicilor abizive ale trezoreriilor care vizează blocarea punerii în aplicare a hotărâror judecătoreşti definitive şi obligatorii în detrimentul unei dintre părţi (entitaţile private) în favoarea instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, pe motivul că debitorul este o instituţie publică şi că nu se pot urmări bunurile acesteia în lipsa dispoziţiei ordonatorilor de credite.

CNIPMMR solicită respectarea practicii judecătoreşti europene, care recunoaşte că executarea unei hotărâri judecătoreşti trebuie considerată ca făcând parte integrantă din proces, în sensul art. 6 din CEDO. Dreptul la instanţă ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă din cadrul statului contractant ar permite ca o hotărâre judecătorească definitivăşi obligatorie să rămână inoperantă în detrimentul unei dintre părţi (cauza Săcăleanu împotriva României, Hotărârea din 6 septembrie 2005 şi cauza Virgil Ionescu împotriva României, Hotărârea din 28 iunie 2005, definitivă la 28 septembrie 2005).

CNIPMMR atrage atenţia asupra gradului foarte ridicat de neaplicare de către institiţiile/autorităţile publice a prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate între profesionişti şi între acestia şi autoritati contractante  (peste  54% din contractele de achiziţie publică având prevăzut un termen mai mare decât termenul legal de 30 de zile, în peste 69% din cazuri, nefiind efectiv plătite facturile furnizorilor/prestatorilor/executanţilor de lucrări în termenul legal, iar în peste 92% din cazurile întârzierilor la plată nefiind incasate dobanzi penalizatoare, deşi erau obligatorii), solicitând adoptarea măsurilor necesare bugutare şi administrative pentru asigurarea aplicării efective a termenelor legale de plată şi a Directivei 2011/7/UE.

Post Your Thoughts