Propunerile CNIPMMR privind noul Cod fiscal


Conferință de presă
| București, 07 mai 2015, Sediul Central CNIPMMR


legea-noului-cod-fiscalPrincipalele propuneri ale CNIPMMR de îmbunătățire a proiectului codului fiscal

I. Propuneri cu caracter general

 1. Asigurarea unui mediu de afaceri favorabil și prietenos, a unui cadru legal stabil şi predictibil, bazat pe reducerea birocraţiei şi a sarcinii fiscale:
 • publicarea în Monitorul Oficial a legilor de adoptare a celor două Coduri cu 6 luni înainte de data intrării lor în vigoare şi aplicarea cu începere din prima zi a anului următor;
 • noile Coduri trebuie să fie cât mai uşor de aplicat, să aibă just distribuită sarcina fiscală şi să nu vizeze creşterea fiscalităţii sau suprataxarea contribuabililor care declară şi plătesc impozite;
 • impactul mediului fiscal asupra mediului de afaceri şi al IMM-urilor trebuie să fie unul de colaborare, de acceptare şi conformare generală, fără excese din partea statului.
 1. Sistematizarea reglementărilor pe categorii de contribuabili (în special pentru IMM-uri).
 2. Sistematizarea bazei de impozitare a contribuțiilor sociale pe categorii de venituri, pentru o mai bună înţelegere, de către contribuabili a modului de calcul şi pentru o aplicare cât mai corectă a legislaţiei.

4.  Reducerea fiscalității, menţinerea cotei unice, neinstituirea de noi taxe şi impozite pentru IMM-uri.

 1. Măsuri de stimulare a înființării de noi întreprinderi și de creare de noi locuri de muncă, potrivit Programului de guvernare în vigoare (în cadrul dezbaterilor din Parlament privind modificarea prin Legea nr. 62/2014 a Legii 346/2004 de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, s-a stabilit că punerea în aplicare a măsurilor de stimulare din Programul de guvernare vor fi prevăzute în Codul fiscal).

II. Propuneri cu caracter special

 1. Eliminarea prevederii impozitării de 3% + 1.530 lei pentru fiecare trimestru pentru care se datorează impozit, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi (art. 50 lit. c)
 2. Toate plafoanele sa fie exprimate în lei, având în vedere că moneda oficiala este leul.
 3. CREŞTEREA graduală a plafonului de plătitor de TVA la nivelul plafoanelor stabilite pentru încadrarea în categoria de microintreprindere (337.500 lei din 2017; 382.500 lei din 2018; 450.000 lei din 2019).
 4. EXTINDEREA taxarii inverse pentru toate operaţiunile în care valoarea taxabilă sau TVA-ul depaseste 5.000 lei.
 5. EXTINDEREA taxei de 9% asupra unui volum mai mare de produse.
 6. Sistemul TVA-ului la incasare să fie OPŢIONAL pentru toate societăţile.
 7. In cazul serviciilor prestate către autorităţi/ institutii publice, operatiunea SĂ NU GENEREZE TVA colectat, ci sa se trateze similar operatiunilor de export sau decontarile să se faca cu vouchere ale statului cu care săcietăţile să poata plati obligaţii la bugetul naţional/local şi contribuţii obligatorii.
 8. In cazul AVANSURILOR platite/incasate exigibilitatea TVA-ului să se aplice doar la plata/încasarea sumei, independent de data la care s-a emis factura de avans, deoarece facturile de avans ar trebui sa fie recunoscute doar la momentul incasarii/platii lor efective.
 9. Activitatea PFA-urilor şi a profesiilor liberale sa fie calificată ca activitate INDEPENDENTĂ, fără posibilitatea interpretării ulterioare ca activitate dependenta.
 10. CLARIFICAREA regimului juridic şi fiscal al convenţiilor civile/de prestări servicii.
 11. TVA-ul de 9% să se aplice pentru toate serviciile directe sau indirecte în legătura cu serviciile funerare – costurile acestora fiind ridicate si reprezentând o povara mare de regulă pentru majoritatea familiilor.

Principalele propuneri ale CNIPMMR de îmbunătățire a proiectului codului de procedură fiscală

I. Propuneri cu caracter general

 1. Reducerea dobânzilor penalizatoare pentru debite bugetare.
 2. Îmbunătățirea reglementărilor privind controalele, pentru exercitarea cu prioritate a funcţiei preventive a controlului, cu informarea corespunzătoare şi stabilirea de avertismente prealabile sancţiunilor pecuniare în cazul microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, responsabilizarea funcţionarilor cu atribuţii de control, eliminarea practicilor controalelor şi amenzilor excesive pentru IMM-uri.
 3. Reducerea numărului și cuantumului amenzilor pentru contribuabili.

cod fiscal

II. Propuneri cu caracter special

 1. PENALITĂŢILE DE NEDECLARARE CORECTĂ TREBUIE ELIMINATE, deoarece există penalităţi şi majorări de întârziere pentru neplata obligaţiilor, CNIPMMR solicitând eliminarea art 181 referitor la penalitatea de nedeclarare, care lasă loc de subiectivinsm şi constituie un factor de presiune inclusiv politică asupra contribuabililor.
 2. Nivelul majorarii de intarziere trebuie sa fie UNIC indiferent de buget (national sau local) cu reformularea art 182. Nu se poate susţine ca nivelul majorarilor datorate la bugetul local sa fie semnificativ mai mare decat cele aferente bugetului de stat.
 3. Majorarea pentru bugetele locale prevazuta in Proiect la art 183 sa fie APLICATĂ PE ZI, ca la bugetul de stat si nu pe luna indiferent de fractiune (la bugetul de stat dobanda este de 0,02% pe zi si penalitatea este de 0,02% pe zi; in timp ce la bugetul local se prevede o majorare de intarziere de 1,2% pe luna sau fractiune de luna).
 4. Perioadele supuse verificarii şi TERMENELE DE PRESCRIPŢIE trebuie să fie clar definite:
 • 3 ani pentru contribuabilii care se încadrează în categoria IMM-urilor (termen care să se calculeze de la data la care trebuia îndeplinită obligaţia) şi
 • 5 ani pentru contribuabilii mari.
 • Controlul în condiţii normale să nu fie la PERIOADE MAI SCURTE DE 3 ANI.

Post Your Thoughts