Se aplică termenele legale pentru plata facturilor?


Conferință de presă: sondaj CNIPMMR 
| București, 26 august 2014, Sediul Central CNIPMMR

Sondaj realizat de portalul immromania.ro

 Se aplică efectiv termenele legale de 30/60 zile pentru plata facturilor IMM-urilor?

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat în perioada: 08-22 august 2014 o consultare, care a vizat gradul efectiv de aplicare a Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între acestia şi autorităţi contractante, sub forma unui sondaj derulat prin intermediul portalului www.immromania.ro, la nivelul membrilor portalului şi ai CNIPMMR.

Respondenţii acestui sondaj sunt în proporţie de 26% microîntreprinderi, 61% întreprinderi mici şi 11% întreprinderi mijlocii.

sondaj-plata-facturi

Referitor la termenul legal de plată de 60 de zile calendaristice din contractele comerciale dintre societăţi, s-a menţionat că în ultimele 12 luni termenul a fost mai mic de 60 zile (76,32% din respondenţi) sau de 60 de zile (13,16% din respondenţi), rezultând o aplicare a termenului legal în procent de 89,48% din contracte.

sondaj-plata-facturi-2Referitor la termenul legal de plată de 30 de zile calendaristice din contractele de achiziţie publică, încheiate cu autorităţi/instituţii publice, s-a menţionat că în ultimele 12 luni termenul a fost de 30 zile (45,35% din respondenţi), rezultând o încălcare a termenului legal în procent de 54,65 % din contracte.

sondaj-plata-facturi-3

Referitor la termenul efectiv de plată a facturilor din contractele comerciale dintre societăţi, s-a menţionat că în ultimele 12 luni termenul a fost mai mic de 60 zile (47,37% din respondenţi), rezultând o încălcare a termenului legal în procent de 50% din cazuri.

sondaj-plata-facturi-4

Referitor la termenul efectiv de plată a facturilor din contractele de achiziţie publică, încheiate cu autorităţi/instituţii publice, s-a menţionat că în ultimele 12 luni termenul a fost de 30 zile (28,36% din respondenţi), rezultând o încălcare a termenului legal în procent de 69,01% din cazuri.

sondaj-plata-facturi-5

În ultimele 12 luni, peste 86% dintre respondenţi nu au încasat dobânzi penalizatoare şi/sau penalităţi de întârziere pentru întârzierile plăţii facturilor în contractele comerciale şi peste 92% dintre respondenţi nu au încasat dobânzi penalizatoare pentru întârzierile plăţii facturilor în contractele de achiziţie publică.

sondaj-plata-facturi-6

63% dintre respondenţi consideră că partenerii contractuali cu o poziţie dominantă în raport cu statutul de IMM (ex. mari lanţuri de magazine, furnizori de materii prime, utilităţi, etc.) au impus în contracte clauze abuzive însă 42% dintre aceştia nu au solicitat în instanţă anularea clauzelor abuzive, întrucât procedura este foarte greoaie.

sondaj-plata-facturi-7

sondaj-plata-facturi-8

26,31% dintre respondenţi au încasat efectiv creanţele de la data introducerii procedurii ordonanţei de plată în termen de până la 30 zile şi respectiv 60 zile.

sondaj-plata-facturi-9

92% dintre respondenţi consideră că Legea nr. 72/2013, care instituie termene legale de plată şi dobânzi penalizatoare NU este pusă efectiv în aplicare, iar 87% sunt de părere că aceasta trebuie îmbunătăţită.

sondaj-plata-facturi-10


II. Propunerile CNIPMMR privind aplicarea Legii 72/2013

Raportat la analizele şi sondajele realizate de CNIPMMR, potrivit „Cartei albe a IMM-urilor din România 2014” şi sondajului recent realizat, neplata la timp a facturilor în contractele de achiziţie publică a rămas printre dificultăţile majore din activitatea IMM-urilor, fiind înregistrată o îmbunătăţire doar cu 1,28 puncte procentuale, raportat la anul trecut, iar pentru întârzierile în încasarea facturilor dintre societăţi (comerciale) a fost înregistrată o îmbunătăţire cu 3,36 puncte procentuale, raportat la anul trecut.

CNIPMMR atrage atenţia asupra gradului foarte ridicat de neaplicare de către institiţiile/autorităţile publice a prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate între profesionişti şi între acestia şi autoritati contractante,  peste  54% din contractele de achiziţie publică având prevăzut un termen mai mare decât termenul legal de 30 de zile, în peste 69% din cazuri, nefiind efectiv plătite facturile furnizorilor/prestatorilor/executanţilor de lucrări în termenul legal, iar în peste 92% din cazurile întârzierilor la plată nefiind incasate dobanzi penalizatoare, deşi erau obligatorii.

Pentru asigurarea aplicării efective a prevederilor Legii nr. 72/2013, CNIPMMR propune:

 1. MĂSURI BUGETARE:
 • Prevederea în bugetul de stat a sumelor necesare pentru implementarea prevederilor Legii nr. 72/2013 (pentru asigurarea plăţii facturilor din contractele de achiziţie publică în termen de 30 de zile);
 • Prevederea în bugetul de stat a sumelor necesare rezolvării problemei arieratelor înregistrate până în prezent (pentru asigurarea plăţii facturilor restante din contractele de achiziţie publică);
 • Crearea unui „credit-pod” special, la nivel naţional, pentru a finanţa temporar, cheltuielile din contractele publice ale autorităţilor şi instituţiilor publice, inclusiv a autorităţilor locale, în cazul problemelor de cash flow, cu încadrarea în bugetul aprobat.
 1. MĂSURI ADMINISTRATIVE:
 • organizarea unei dezbateri cu confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, pentru consultarea acestora şi implicarea lor pentru stabilirea măsurilor necesare implementării Directivei;
 • colaborarea cu confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional pentru monitorizarea aplicării dispoziţiilor respective;
 • elaborarea de Coduri de bune practici contractuale şi de ghiduri care să faciliteze interpretarea şi aplicarea Legii nr. 72/2013;
 • acţiuni de diseminare a informaţiilor privind cadrul legal şi procedurile de recuperare.
 1. MĂSURI LEGISLATIVE:

Propuneri de îmbunătăţire (completare/modificare) a cadrului legal formulate de CNIPMMR:

 1. Combaterea plăţilor întârziate trebuie să vizeze toate relaţiile contractuale, CNIPMMR propunând extinderea domeniului de aplicare al Legii nr. 72/2013:
 • pentru subcontractanţii din contractele de achiziţie publică (faţă de subcontractanţi ar trebui aplicate aceleaşi reguli de plată ca şi cele stabilite pentru autorităţile publice);
 • relaţia cu consumatorii (Business – Consumers);
 • contractele cu beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă” (faţă de subcontractanţi ar trebui aplicate aceleaşi reguli de plată ca şi cele stabilite pentru autorităţile publice – termen de plată maxim de 30 zile, dobânzi penalizatoare, etc.).
 1. Îmbunatatirea mecanismului sanctionator, prin angajarea directă a răspunderii civile/materiale a funcţionarului public sau a personalului contractual din vina căruia autoritatea publică a întârziat plata în contractele de achiziţie publică, pentru a se asigura implementarea efectiva a legii.
 2. Reglementarea posibilităţii eşalonării şi a termenelor pentru fiecare etapă fără nici o restricţie, raportat la termenele legale de plată, a permis practica repetată de prelungire peste 30/60 de zile a termenelor de plată în contractele de achiziţie publică, CNIPMMR solicitând rezolvarea acestei probleme.

Post Your Thoughts