Autofinanțare IMM ~2014~ partea V


Autofinanțarea – principala modalitate de asigurare a finanțării activității IMM-urilor și în 2014

5. Propunerile CNIPMMR privind facilitarea accesului la finanţare al IMM-urilor[1],[2],[3]:


autofinantare 125.1. Creşterea transparenţei şi competiţiei în sectorul bancar

5.1.1. Atenuarea dezechilibrului în ceea ce priveşte puterea de negociere a părţilor

 • Instituirea şi promovarea, potrivit practicii europene, a mediatorului de credite pentru IMM-uri, la nivelul fiecărui judeţ.
 • Implicarea mai puternică a organizaţiilor de protecţie a consumatorilor.
 • Implicarea mai puternică a Consiliului Concurenţei în reglementarea şi derularea relaţiilor dintre bănci, întreprinzători şi populaţie.

5.1.2. Centralizarea datelor privind produsele oferite de băncile comerciale (DAE, plafoane, cerinţe de eligibilitate etc.) pe un portal public, care să permită vizualizarea şi compararea între mai multe produse în timp real.

5.1.3. Adecvarea solicitărilor bancare în funcţie de criteriile de evaluare, fără a face exces în cazul informaţiilor cerute.

5.1.4. Eliminarea tuturor obligaţiilor declarative adiţionale – limitarea cantităţii documentelor şi informaţiilor solicitate întreprinderilor de către bancă la cele esenţiale, care fac nemijlocit obiectul evaluării acordării sau respingerii creditului.

5.1.5. Creşterea nivelului de competenţă a părţilor implicare în relaţiile bancare

 • Necesitatea profesionalizării resurselor umane din diviziile de corporate banking ale băncilor în următoarele direcţii: analiza din punct de vedere intreprenorial a planurilor de afaceri, specificitatea sectoarelor emergente din economie, modele dinamice de previziune etc.
 • Creşterea cunoştinţelor şi competenţelor de management, marketing şi financiar-contabilitate, în cazul întreprinzătorilor.

5.2. Diminuarea costului creditării

5.2.1. Diminuarea costului capitalului, prin:

 • Extinderea parteneriatelor cu instituţiile financiare internaţionale ce oferă linii de finanţare în condiţii avantajoase. De ex.: Fondul European de Investiţii al BERD.
 • Subvenţionarea de către autorităţile publice a unei părţi din dobânda pentru creditele acordate IMM-urilor din sectoarele prioritare ale economiei.
 • Reducerea cerinţelor BNR privind provizioanele bancare, în special cânds se apelează la FNGCIMM şi FRC.
 • Diminuarea cerinţelor BNR privind rezervele minime obligatorii.
 • Stimularea economisirii interne (de exemplu prin neimpozitarea veniturilor din dobânzi) – efectele apar pe termen lung.
 • Reducerea riscului de ţară (ratingul CDS) – efectele apar pe termen lung.

5.2.2. Diminuarea riscului asociat creditării

 • Amplificarea şi diversificarea serviciilor si facilităţilor de garantare, cu respectarea reglementărilor UE privind ajutorul de stat.
 • Amplificarea şi diversificarea serviciilor si facilităţilor de contragarantare, cu respectarea reglementărilor UE privind ajutorul de stat.

5.2.3. Îmbunătăţirea politicilor băncilor cu capital de stat

 • CEC Bank/Exim Bank să implementeze strategii care să fie prietenose şi stimulative pentru IMM-uri.
 • CEC Bank/Exim Bank să practice comisioane şi dobânzi semnificativ mai reduse decât celelalte bănci concurente, respectând legile concurenţei şi reglementările UE privind ajutorul de stat.

5.3. Stimularea finanţării afacerilor prin instrumente alternative

 • Diversificarea şi amplificarea serviciilor de garantare şi contragarantare pentru agenţii economici (cu prioritate pentru IMM-uri), valorificând cele mai bune practici din UE.
 • Îmbunătăţirea politicilor băncilor cu capital de stat (CEC Bank, Exim Bank) prin implementarea unor strategii care să fie prietenose şi stimulative pentru IMM-uri.
 • Furnizarea de seed-capital pentru înfiinţarea de noi întreprinderi prin intermediul unui fond special alimentat total sau parţial din fonduri europene[4],[5].
 • Furnizarea de micro-granturi şi micro-credite pentru dezvoltarea serviciilor şi meşteşugurilor în mediul rural prin intermediul unui fond special alimentat total sau parţial din fonduri europene.
 • Furnizarea de micro-granturi şi micro-credite pentru dezvoltarea spiritului intreprenorial, susţinerea abordărilor inovative şi introducerea noilor tehnologii în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii prin intermediul unui fond special alimentat total sau parţial din fonduri europene17.
 • Furnizarea de capital de risc pentru finanţarea IMM-urilor inovative şi a proiectelor din industriile de vârf prin intermediul unui fond special alimentat total sau parţial din fonduri europene17.
 • Furnizarea de finanţări pe termen mediu şi lung pentru cofinanţarea realizării de produse ecologice prin intermediul unui fond special alimentat total sau parţial din fonduri europene17.

Cuprins „Autofinanțarea – principala modalitate de asigurare a finanțării activității IMM-urilor și în 2014”:

 1. Accesul dificil la finanţare – problemă majoră a sectorului de IMM-uri >>
 2. Analiza evoluţiei creditării în România în perioada 2007 – 2014 >>
 3. Sinteza principalelor constatări >>
 4. Concluzii >>
 5. Propunerile CNIPMMR privind facilitarea accesului la finanţare al IMM-urilor >>


[1] Carta Albă a IMM-urilor din România – 2014, CNIPMMR, 2014

[2] Propunerile CNIPMMR privind  îmbunătăţirea  derulării activităţilor  bancare  din  România, CNIPMMR, 2012

[3] Măsuri preconizate la nivel european pentru îmbunatăţirea accesului la servicii bancare, creşterea transparenţei şi comparabilitatea comisioanelor, CNIPMMR, 2013

[4] Soluţie pentru obţinerea unor creşteri suplimentare de 300.000 locuri de muncă şi 4,26% la PIB în perioada 2012 – 2016, CNIPMMR, 2011

[5] Conform prevederilor Legii nr. 62/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Post Your Thoughts