MASPRACT – Masteranzi practicieni – investiţie în viitorii manageri


Conferinţă de lansare a proiectului MASPRACT
| București, 10 iunie 2014, Academia de Studii Economice

Maspract-logo

MASPRACT – Masteranzi practicieni – investiţie în viitorii managerimaspract 1Academia de Studii Economice Bucure
şti, în colaborare cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România a organizat conferinţa de lansare a proiectului „Masteranzi practicieni – investiţie în viitorii manageri (MASPRACT)”, proiect finanţat de Uniunea Europeana prin Programul POSDRU / 161/2.1/G/141032. 

Scopul proiectului:
Obiectivul principal al proiectului consta în inserția studenților din ciclul de master din domeniul economic pe piața forței de muncã, prin inițierea, dezvoltarea și valorificarea de aptitudini, abilitãți și deprinderi de muncã pentru aceștia.

Obiectivele proiectului:
1. Facilitarea realizãrii practicii economice pentru 300 de studenți din ciclul de master (nivel educațional ISCED 6), prin intermediul unui program specializat integrat dedicat acestora
2. Creșterea vizibilitãții practicii economice în curricula universitara la programele de masterat și schimbarea perspectivei acesteia prin îmbunãtãțirea metodologiei actuale
3. Încurajarea și susținerea masteranzilor în cadrul procesului de tranziție de la școalã la viața activã prin dezvoltarea temelor de practicã în așa fel încât, realizarea acestora sã reflecte aptitudinile deprinse în cadrul stagiului de practicã
4. Dezvoltarea de parteneriate între mediul de afaceri și instituția de învãțãmânt superior în vederea corelãrii pregãtirii universitare de nivel superior cu cerințele angajatorilor
5. Utilizarea celor mai bune modalitãți pentru a monitoriza inserția studenților pe piața muncii, dupã terminarea stagiului de practicã

Grupuri țintă:
Grupul țintã este format din 300 de studenți masteranzi.

Activitati:
A1. Crearea și implementarea mecanismelor de implementare a proiectului
A2. Activitãțile de promovare a proiectului
A3. Pregãtirea stagiilor de practicã
A4. Derularea stagiilor de practicã
A5. Evaluarea rezultatelor stagiilor de practicã
A6. Procesul de monitorizare al inserției pe piața forței de muncã

Rezultate:
Indicatorii la care contribuie proiectul sunt:
– Numãrul de studenți sprijiniți în tranziția de la școalã la viața activã: 300
– Numãrul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carierã: 300
– Numãrul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experiențã și bune practici – tranziția de la școalã la viața activã: 61
– Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare și au continuat studiile – tranziția de la școalã la viața activã: 10
– Ponderea elevilor/studenților sprijiniți în tranziția de la școalã la viața activã care au obținut un loc de muncã sau au participat activ la cursuri ulterioare (%): 50

Observatii:
Promotorul proiectului este Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Management, în parteneriat cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România. Perioada de implementare este aprilie 2014 – octombrie 2015.

maspract 2


Pentru mai multe informații accesați:

Post Your Thoughts