STEP2SUCCESS: Promovarea egalităţii de şanse a femeilor pe piaţa muncii


Conferință de lansare a proiectului STEP2SUCCESS
| București, 12 iunie 2014, Sediul Central CNIPMMR
step2success-logoSTEP2SUCCESS – Promovarea egalităţii de şanse a femeilor pe piaţa muncii


business-womanConsiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) derulează în perioada mai 2014 – octombrie 2015 proiectul STEP2SUCCESS –  ”Promovarea egalităţii de şanse a femeilor pe piaţa muncii”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul vizează susţinerea şi îmbunătăţirea accesului şi participării femeilor pe piaţa muncii prin promovarea egalităţii de şanse şi de gen în 4 regiuni de dezvoltare – Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord Est şi Sud – prin facilitarea integrării şi reintegrării pe piaţa muncii şi creşterea oportunităţilor de angajare, prin acţiuni pozitive de formare profesională, asistenţă pentru dezvoltarea unei afaceri şi multiple acţiuni de promovare, informare şi conştientizare. Formarea şi asistarea unui număr mare de femei în cadrul acestui proiect va avea un efect pozitiv pe termen lung prin integrarea, reintegrarea, menţinerea şi îmbunătăţirea poziţiei femeilor pe piaţa muncii.


Obiective specifice:

 1. Creşterea gradului de ocupare şi integrare a femeilor pe piaţa muncii, prin cursuri de calificare şi recalificare pentru minim 660 femei şi cursuri de formare profesională pentru TIC pentru 120 de femei din regiunile Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord Est şi Sud
 2. Stimularea antreprenoriatului feminin prin acţiuni de suport precum programe de formare pentru competenţe antreprenoriale pentru 320 femei şi asistenţă pentru iniţierea unei afaceri pentru minim 100 de femei
 3. Derularea de activităţi care urmăresc combaterea inegalităţilor şi promovarea incluziunii sociale şi economice a femeilor, prin derularea de cercetări, studii şi analize privind segregarea bazată pe gen existentă pe piaţa muncii, dar şi prin bunele practici privind egalitatea de şanse şi elaborarea unui ghid
 4. Promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen prin derularea de campanii de promovare, informare şi de creştere a conştientizării adresate autorităţilor publice centrale şi locale, partenerilor sociali şi a altor persoane/organizaţii cu atribuţii privind elaborarea politicilor pe piaţa muncii şi guvernare teritorială

Principalele activităţi care se vor derula pentru atingerea obiectivelor propuse sunt:

 • Organizarea a 4 campanii de promovare şi informare privind egalitatea de şanse şi gen adresate autorităţilor publice şi locale şi partenerilor sociali
 • Furnizarea unor programe de formare profesională, la care vor participa minim 100 femei
 • Examinarea şi certificarea a minim 935 de femei, participante la programele de formare profesională
 • Furnizarea serviciilor de asistenţă pentru iniţierea unei afaceri, pentru cel puţin100 de femei din grupul ţintă
 • Înfiinţarea a minim 20 de noi afaceri de către femeile care au participat la la asistenţa pentru iniţierea unei afaceri
 • Dezvoltarea unei platforme online care va viza activităţi de promovare, diseminare şi creare a unor reţele profesionale şi inter-profesionale pentru femei
 • Activităţi de promovare şi informare permanentă a proiectului prin conferinţe, comunicate, articole, buletine informative online, etc.

Grupul tinta este format din:

 • 1100 femei care vor paticipa la programe de formare profesională, dintre care minim 935 femei vor obtine certificare
 • 100 femei din grupul tintă vor fi asistate pentru initierea unei afaceri, iar minim 20 vor initia afaceri
 • 100 femei pentru programe de formare profesională din care:
  • 440 femei (40% din GT) vor participa la programe de formare profesională pentru TIC si competente antreprenoriale (120 pentru TIC, 320 pentru competente antreprenoriale)
  • 660 vorparticipa la programe de calificare si recalificare

Citește mai multe despre proiect: 


Pentru mai multe informații ne puteți contacta:

 • CNIPMMR – Departament Proiecte – str. Dr. Lister nr. 51, sector 5
 • Telefon: 031 86 00 497; 031 86 00 498
 • E-mail: secretariat@smeprojects.ro

step2success logo mare

Post Your Thoughts