PRACTOR: Practică economică și managerială în organizații româneşti


Conferință de lansare a proiectului PRACTOR  
| București, 10 iunie 2014, Sala Virgil Madgearu a Academiei de Studii Economice

practorPRACTOR – Practică economică și managerială în organizații românești


practor 1Marți 10 iunie, în Sala Virgil Madgearu a Academiei de Studii Economice a avut loc Conferinţa de lansare a proiectului „Practică economică şi managerială în organizaţii româneşti – PRACTOR”.
Academia de Studii Economice Bucureşti, în colaborare cu Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Romania a organizat marți, 10 iunie, în Sala Virgil Madgearu a Academiei de Studii Economice,  conferința de lansare a proiectului PRACTOR – Practică economică și managerială în organizații românești„, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul POSDRU/161/G/141010.


Informații generale
 • Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
 • Axa prioritară: 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
 • Domeniul major de intervenţie: 2.1. ”Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
 • Titlul proiectului: „Practică economică și managerială în organizații românești – PRACTOR
 • Beneficiar/ Partener: Academia de Studii Economice din Bucureşti
 • Partener: Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România
 • Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/141010
 • Durata proiectului: 18 luni
 • Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2,081,939.00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată 2,040,300.22 lei
Scop și obiective

Obiectivul general: dobandirea, dezvoltarea, evaluarea și valorificarea de aptitudini practice de muncă pentru studenții din ciclul economic de licență în vederea facilitării inserției acestora pe piața forței de muncă. Studenții vor beneficia de o flexibilizare a orientării profesionale pe care o vor urma după absolvire pe piața forței de muncă și, de asemenea, de o cunoaștere reală a exigențelor pe care le implică ocuparea unui loc de muncă în cadrul unor firme reale.

 1. Dezvoltarea unui program de practică economică managerială pentru 500 de studenți din ciclul de licentă
 2. Inițierea și dezvoltarea de parteneriate între A.S.E. și mediul de afaceri
 3. Amplificarea nivelului monitorizării inserției studenților pe piața muncii
 4. Evaluarea corelării abilităților, aptitudinilor și cunoștințelor dobândite în firmele gazdă de practică și fundamentul teoretic dobândit în A.S.E. prin intermediul firmelor de exercitiu
 5. Îmbunătățirea procedurilor de realizare a practicii economice în A.S.E și creșterea vizibilității practicii economice în curricula universitară
Domenii de practică
 • Ansamblul firmei
 • Domeniul Producţie
 • Domeniul Comercial
 • Domeniul Financiar – Contabilitate
 • Domeniul Resurse umane
Valoare adăugată
 • parteneriatele care se vor concretiza cu mediul de afaceri (reprezentat de cele 100 de firme), și care vor fi disponibile și viitoarelor generații de studenți
 • site-ul WEB al proiectului, care se constituie atât ca sursă de informații pentru întreaga comunitate de studenți privind avantajele stagiului de practică pentru inserția mai rapidă pe piața muncii cât și ca un material publicitar al proiectului;
 • rezultatele monitorizării studenților după terminarea stagiului de practică vor putea fi accesate pe site și vor fi facute publice, putând fi generalizate ca sistem integrat de practică la nivelul întregii instituții.
 • ghidurile de practică vor putea fi preluate și de alte facultăți pentru generații viitoare în vederea desfașurării stagiilor de practică;
 • identificarea unei noi dimensiuni de utilizare a softului informatic reprezentând firma de exercitiu, respectiv de validare a rezultatelor înregistrate în practica de specialitate;
 • stagiile propriu-zise de practică efectuate în firme, care vor contribui la definitivarea aptitudinilor și deprinderilor practice de către studenți, în vederea inserției mai rapide pe piața muncii;
 • acordarea de premii și burse pentru participanții la proiect, fapt ce va conduce pe de o parte la creșterea gradului de interes al acestora pentru activitatea de practică, dar și la publicitatea în rândul studenților privind avantajele participării la acest proiect

Pentru mai multe informații accesați:

cropped-Logo-Practor-Logo-Fonduri

Post Your Thoughts