AVATAR: Acțiuni cu Valoare Adaugată pentru Țară prin Antreprenoriat și Recalificare


Conferință de lansare a proiectului AVATAR 
| București, 13 mai 2014, Sediul Central CNIPMMR

avatar-logo

AVATAR – Actiuni cu Valoare Adaugata pentru Tara prin Antreprenoriat si Recalificare


Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) deruleaza in perioada aprilie 2014 – septembrie 2015 proiectul AVATAR, avand ca partener national – Primaria Comunei Luna si partener transnational – Sistemi Formativi Confindustria Umbria din Italia. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 si are un buget total de 6 481 373.14 lei.

programul_avatar_comuna_lunaProiectul vizează facilitarea insertiei pe piata muncii a 1000 de persoane din mediul rural, la nivelul a 5 regiuni de implementare(Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia), prin incadrarea si mentinerea pe piata muncii a unui numar cat mai mare de persoane din grupul tinta, dintre care 200 de persoane inactive, 300 de persoane in cautarea unui loc de munca, 110 de someri tineri si 90 de lunga durata si 300 de persoane ocupate in agricultura de subzistenta. Proiectul urmareste implicarea activa a grupului-tinta si implementarea unor masuri active integrate si personalizate de informare, consiliere profesionala, mediere, formare profesionala si consultanta pentru initierea unei afaceri. Se urmareste, de asemenea, sprijinirea membrilor grupului tinta in procesul de autoevaluare a propriilor competente, de constientizare a nevoilor de formare si a oportunitatilor de angajare existente, de crestere a propriei capacitati de identificare si ocupare a unui loc de munca in sectoare non-agricole si de deschidere a unei afaceri, de auto-motivare in cautarea oportunitatilor de angajare, de dezvoltare profesionala sau antreprenoriala, in vederea cresterii sanselor de integrare socio-profesionala durabila.


Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Analiza si adoptarea de bune practici de la nivel transnational in vederea identificarii de masuri active de ocupare inovatoare, inclusiv de diversificare a economiei rurale, care vor fi implementate in mediul rural
 2. Cresterea nivelului de informare si constientizare a 1000 de persoane din mediul rural cu privire la alegerea unei ocupatii, la evolutia pietei muncii si la posibilitatile de formare profesionala adaptate nevoilor lor
 3. Cresterea sanselor de ocupare durabila a persoanelor din mediul rural, de la nivelul regiunilor de implementare ale proiectului, prin implicarea in programe integrate a unui numar de 700 de participanti
 4. Facilitarea si imbunatatirea accesului membrilor grupului tinta pe piata muncii prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale (210 persoane), de utilizare a noilor tehnologii informatice (150 de persoane) si de limbi straine (100 de persoane)
 5. Diversificarea calificarilor si competentelor membrilor grupului tinta din mediul rural, in scopul cresterii gradului de ocupare prin furnizarea de programe de calificare in concordanta cu cerintele pietei muncii – 240 de persoane participante la cursurile de calificare
 6. Dezvoltarea competentelor transversale ale persoanelor din zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati non-agricole, cu atentie speciala acordata femeilor (308 femei din mediul rural participante la programe integrate certificate) si tinerilor
 7. Cresterea ratei de ocupare prin medierea a cel putin 200 de persoane si integrarea pe piata muncii a 105 persoane din totalul participantilor din zonele rurale certificati in cadrul programelor integrate
 8. Asigurarea sustenabilitatii pe termen lung in zonele rurale prin crearea conditiilor pentru dezvoltarea intreprinderilor profitabile non-agricole (50 de persoane sprijinite pentru elaborarea ideii de afaceri si 20 de persoane mentorate pentru dezvoltarea afacerii)
 9. Furnizarea de oportunitati, nondiscriminare si egalitate de sanse pe piata muncii pentru solicitantii de loc de munca din regiunile de implementare ale proiectului, din mediul rural

Principalele activități care se vor derula pentru atingerea obiectivelor propuse sunt:

 • Furnizarea serviciilor de informare și consiliere profesională unui număr de 1000 de persoane din mediul rural din cele 5 regiuni (Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia)
 • Organizarea si derularea unei campanii de motivare si informare pentru a creste nivelul de constientizare cu privire la oportunitatile de ocupare in domenii non-agricole, pentru promovarea culturii antreprenoriale in zonele rurale, diversificarea economiei rurale si promovarea egalitatii de şanse
 • Organizarea a 5 evenimente de informare si diseminare la nivelul fiecarei regiuni de implementare, adresate grupului tinta al proiectului, cu scopul de a incuraja si promova participarea lor la proiect
 • Furnizarea unor programe de formare profesională în sectoare non-agricole, la care vor participa minim 700 persoane
 • Examinarea și certificarea a minim 560 de persoane dintre participanții la programele de formare profesională
 • Furnizarea de servicii de mediere personalizate si de activitati de suport pentru integrarea la locul de munca, pentru cel puțin 200 de persoane din grupul țintă, în urma cărora cel puțin 105 persoane își vor găsi un loc de muncă
 • Organizarea a 5 burse de locuri de muncă, adresate persoanelor din mediul rural
 • Furnizarea de servicii de asistenta si consultanta pentru inceperea unei activitati independente pentru minim 50 de persoane
 • Înființarea a minim 20 de noi afaceri în mediul rural
 • Activități de promovare și informare permanentă a proiectului prin conferințe, comunicate, articole, buletine informative online etc.

Citește mai multe despre proiect: 


Pentru mai multe informații ne puteți contacta:

avatar

Post Your Thoughts