SIMPRACT: Tranzitia de la scoala la viata activa prin practica si crearea de intreprinderi simulate


Conferință de lansare a proiectului SIMPRACT 
| București, 15 mai 2014, Hotel Athénée Palace Hilton

logo simpract

simpract 1„Unul dintre cele mai dificile momente în viaţă reprezintă trecerea de la viaţa de elev sau de student la viaţa în calitate de salariat, şi aşa cum ştim cu toţii din propria experienţă această trecere este complexă, dificilă, şi ne marchează pentru tot restul vieţii. Din păcate experienţa arată, nu numai la noi în ţară ci şi în alte ţări, că sistemul educaţional nu este adesea suficient de capabil să ofere o asemenea pregătire absolvenţilor încât această trecere să se facă uşor, lin, fără probleme deosebite. O cauză principală pentru care sistemul educaţional nu posedă aceste capacităţi este faptul că utilizarea metodelor active, utilizarea metodelor care să plaseze studentul sau elevul în situaţii similare celor din viitoarea viaţă din economie, societate, sunt foarte rare şi adesea ineficient”, a declarat preşedintele CNIPMMR, Ovidiu Nicolescu.


Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România (CNIPMMR) derulează în perioada 1 aprilie 2014 – 30 noiembrie 2015 proiectul SIMPRACT – Tranziția de la școală la viața activă prin practică și crearea de întreprinderi simulate.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) și cu 8 prestigioase universități din România: Academia de Studii Economice București (ASE), Universitatea „Ovidius” din Constanța, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galati,Universitatea din Craiova, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea VALAHIA din Târgoviște, Universitatea „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din Târgu-Jiu.

SIMPRACT este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 si are un buget total de 17.384.209,71 lei.

simpract 2Proiectul SIMPRACT își propune următoarele:
1. Să faciliteze și să îmbunătățească accesul pe piața muncii pentru 7000 de studenți, prin furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională, prin:

 • Ședințe de consiliere și orientare profesională individuale și de grup, organizate în
  universități, în cadrul unor workshop-uri și în cadrul Școlii de vară
 • Servicii de consiliere și orientare profesională în spațiul virtual – prin utilizarea de
  instrumente TIC și o aplicație Smartphone
 1. Să susțină dezvoltarea spiritului antreprenorial și inovator în rândul a minim 2250 de studenți, prin organizarea și implementarea de activități de tip întreprindere simulată.
 2. Să îmbunătățească inserția pe piața muncii a studenților prin intermediul stagiilor de practică în firme reale pentru 500 de studenți.

Principalele rezultate propuse sunt:

 • 7000 de studenți participanți la consiliere și orientare profesională directă;
 • 200 de studenți participanți la activități de consiliere și orientare profesională în cadrul
  Școlii de Vară;
 • 3000 de studenți care vor utiliza incluziv instrumentele online și Smartphone dezvoltate în
  cadrul proiectului;
 • 7 centre teritoriale în cadrul universităților partenere amenajate, în care își vor desfășura
  activitatea întreprinderile simulate;
 • 25 de întreprinderi simulate înființate conform metodologiei ROCT – Centrala Rețelei
  Firmelor de Exercițiu/Întreprinderilor Simulate din România;
 • 2250 de studenți implicați în stagii de practică în întreprinderile simulate;
 • 3 târguri naționale ale întreprinderilor simulate organizate;
 • 25 întreprinderi simulate participante la târguri;
 • minim 900 membri ai grupului țintă participanți la târguri;
 • 9 întreprinderi simulate premiate;
 • 9 întreprinderi participante la târguri europene ale întreprinderilor simulate.
 • minim 25 de convenții-cadru încheiate cu firmele în care se vor derula stagiile de practică;
 • 500 de studenți participanți la stagii de practică în întreprinderi reale.
 • 3 conferințe de presă pentru promovarea proiectului;
 • 1 site web dezvoltat și actualizat periodic cu informații de interes pentru grupul țintă;
 • 1 set de baterii de testare psihologică și vocațională pentru STUDENȚI – în vederea
  realizării matching-ului cu profesiile adecvate profilului lor, disponibile pe site-ul proiectului;
 • 1 aplicație Smartphone.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta:

 • CNIPMMR – Departament Proiecte – str. Dr. Lister nr. 51, sector 5
 • Telefon: 031 86 00 497; 031 86 00 498
 • E-mail: secretariat@smeprojects.ro

Post Your Thoughts