INTERVENŢIA DLUI JOSÉ MANUEL BARROSO, PREŞEDINTELE COMISIEI EUROPENE, ÎN CADRUL CELEI DE-A 495-A SESIUNI PLENARE A CESE 21 IANUARIE 2014

În cadrul Sesiunii Plenare a Comitetului Economic şi Social European din data de 21.01.2014, a fost prezent D-l José Manuel BARROSO, preşedintele Comisiei Europene, care în mesajul său a subliniat următoarele:

-Cu nivelul de şomaj actual din U.E. nu putem spune că s-a ieşit din criză.

Criza nu a fost provocată de Europa, însă Europa nu a avut mecanismele pentru a o opri. Au fost necesare măsuri pentru crearea unui sistem de securitate, exprimându-se speranţa că se vor face paşi şi pentru o uniune politică şi necesitatea ca europenii să se angajeze în acest efort, cu încredere şi determinare.

– S-au făcut progrese importante: previziunile experţilor privind ieşirea Greciei din zona euro nu s-au adeverit; acum Grecia prezidează U.E., Letonia de la 1 ianuarie 2014 s-a alăturat zonei euro; ţările care au aplicat programele de ajustare au înregistrat progrese şi revin investiţiile. Au fost concepute organinsme şi  instrumente pentru monitorizare şi ajustare.

– Măsurile trebuie continuate pentru a fi transpuse în prosperitate pentru cetăţenii europeni, pentru a se consolida rezultatele câştigate. Nu s-a ieşit din criză, însă suntem într-o fază de consolidare. 

– Unele ţări contează foarte mult pe fondurile europene, bugetul Europei fiind foarte important şi trebuie valorificat.

– Sunt necesare măsuri pentru susţinerea întreprinzătorilor în vederea creării de locuri de muncă. Sunt probleme importante cu finanţarea IMM-urilor, fiind necesară creditarea economiei reale.

– E important să avem o agendă verde.  Trebuie încurajată inovarea.

– Trebuie găsit un echilibru perfect între legislaţie şi stimulente.

Post Your Thoughts