PACHETUL DE STIMULENTE PRIVIND IMM-URILE PENTRU PROIECTUL DE LEGE AL IMM-URILOR CARE SE VA DISCUTA LUNI ÎN PARLAMENT

I. FONDURI ŞI PROGRAME ALIMENTATE DIN FONDURI EUROPENE

  1. Proiectarea şi implementarea, în cadrul programului privind politica de coeziune, a unui fond special de micro-finanţare a IMM-urilor axat pe dezvoltarea spiritului întreprenorial, inovare de vârf şi introducerea noilor tehnologii;
  2. Proiectarea şi implementarea, apelând la fonduri europene, a unor programe speciale de cercetare,  dezvoltare şi consultanţă, privind managementul, marketingul, networkingul, investiţiile, ş.a în IMM-uri, în vederea furnizării de soluţii pragmatice pentru creşterea functionalităţii şi performanţelor firmelor pe piaţa internă şi internaţională;
  3. Proiectarea şi implementarea, apelând la fonduri europene, a unei baze naţionale de informaţii şi cunoştinţe în care, în mod obligatoriu, să se înregistreze toate contractele de cercetare ştiinţifică finanţate de către stat şi/sau din fonduri europene, rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate şi punerea lor la dispoziţia IMM-urilor din România în mod gratuit;
  4. Crearea unui fond special pentru cofinanţarea realizării de produse ecologice;
  5. Crearea unui fond special pentru mini-granturi pentru microîntreprinderi;
  6. Proiectarea şi implementarea de programe de realizare a unor clustere inovative pentru fiecare regiune a ţării, focalizate pe produse pentru export, finanţate din fonduri europene, care să valorifice potenţialul şi condiţiile specifice fiecărei zone;
  7. Crearea unui fond special „venture capital” cu finanţare de la bugetul statului, fonduri europene, bănci şi companii financiare, în vederea finanţării înfiinţării de start-up-uri inovative, esenţiale pentru implementarea Strategiei UE 2020, referitoare la creşterea inteligentă bazată pe inovare masivă.

II. STIMULENTE PENTRU CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ ŞI REDUCEREA ŞOMAJULUI, ÎN SPECIAL ÎN RÂNDUL TINERILOR PREVĂZUTE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE

  1. Microîntreprinderile şi întreprinderile mici beneficiază de următoarele avantaje privind forţa de muncă angajată cu normă întreagă pe durată nedeterminată:

– Scutirea (suportarea, de la Bugetul de stat), pentru o perioadă de 1 an, a contribuţiilor sociale datorate de angajatori în cazul angajării cu contract de muncă pentru o durată cel puţin egală cu 2 ani, a tinerilor cu vârsta sub 25 de ani şi a persoanelor cu vârsta mai mare de 45 de ani).

– Persoanele aflate în şomaj pe care le angajează sunt scutite de la plata din contribuţiile de asigurare socială pentru primii doi ani de activitate în cadrul aceleiaşi întreprinderi.

Pentru primul an fiscal de la înregistrarea la Registrul Comerţului, microîntreprinderile şi întreprinderile mici sunt scutite de la plata impozitului pe venitul realizat în anul fiscal de referinţă, cu obligativitatea menţinerii activităţii şi a obţinerii de venituri din exploatare pe o perioadă de minimum doi ani după obţinerea facilităţii.

2. Stimularea, prin programe-suport, a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii care investesc echivalentul a minimum 15% din cifra de afaceri anuală în activităţi proprii de cercetare-dezvoltare şi/sau inovare.

3. Întreprinderile mici şi mijlocii sunt scutite de la plata impozitului pe profitul realizat în anul fiscal de referinţă, cu obligativitatea reinvestirii integrale a acestuia în următorul an fiscal, în acelaşi sector/ aceleaşi sectoare de activitate.

Post Your Thoughts