SONDAJ PRIVIND EFECTUL MICŞORĂRII TVA-ULUI LA PÂINE ŞI LA ALTE PRODUSE DE PANIFICAŢIE

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat în perioada 12 – 23 septembrie 2013 o consultare privind efectul micşorării TVA-ului la pâine şi alte produse de panificaţie, sub forma unui sondaj derulat prin intermediul portalului www.immromania.ro şi la nivelul membrilor portalului şi ai CNIPMMR. 

La întrebarea, Consideraţi  că măsura de reducere a TVA-ului la pâine are un real efect social asupra puterii de cumpărare a populaţiei?” 44% din întreprinzătorii chestionaţi consideră că efectul va fi nesemnificativ.

59% dintre respondenţi consideră că reducerea TVA la pâine la 9% a contribuit puţin la reducere reală a preţului pâinii.

La întrebarea dacă se consideră că această măsură de reducere a TVA la 9% la pâine va duce la o reducere a evaziunii fiscale în domeniul panificaţiei, 91% dintre întreprinzători au răspuns că impactul e nesemnificativ sau în mică măsură.

47% dintre respondenţi consideră ca măsură utilă aplicarea unui timbru fiscal pe fiecare produs de panificaţie, în timp ce 22% optează pentru aplicare taxării inverse pe întreg lanţul de distribuire-desfacere la care se aplică acum TVA 9%.

În ceea ce priveşte aplicarea TVA de 9% şi în alte domenii toţi respondenţii susţin extinderea măsurii şi reducerea fiscalităţii, propunând aplicarea TVA-ului redus în domeniul serviciilor către populaţie (37% dintre respondenţi), în domeniul restaurantelor (33%) şi în alte domenii (farmacii, construcţii, servicii tehnice, industrie, imobiliare, producerea ţuicii şi a rachiurilor din fructe tradiţionale).

II. PROPUNERILE CNIPMMR: REDUCEREA FISCALITĂŢII ŞI SUSŢINEREA DEZVOLTĂRII SECTORULUI IMM

Reflectându-se direct în preţul produsului, nivelul taxei pe valoarea adăugată stimulează sau inhibă consumul, creşte sau scade competitivitatea produselor şi serviciilor, având efect şi asupra evaziunii fiscale. Măsura de reducere a TVA la pâine şi făină la 9%, din data de 1 septembrie, deşi nu a avut un efect de stimulare a consumului, a contribuit la o reducere a poverii suportate de producător, diminuând prin aceasta tentaţia evaziunii fiscale.

În ţările Uniunii Europene, acolo unde există regimuri diferite de taxare a valorii adăugate în funcţie de produse şi servicii, TVA-ul la alimente este întotdeauna mai mic decât cel general. Faţă de nivelul general al taxei pe valoarea adăugată care variază în grupul celor doăzeci şi opt de state membre de la 18% (minim, în Cipru şi Malta), la 25% (maxim, în Suedia), există niveluri reduse ale TVA-ului de 5% sau chiar 0%.

Peste jumătate din ţările Uniunii Europene (15 din 28 de state membre) aplică reduceri de TVA la alimente – dintre acestea 6 aplică niveluri super reduse sau chiar nu taxează deloc (Malta are un nivel O% al TVA pentru toate produsele alimentare, Luxemburg aplică un nivel unic al TVA-ului de 3% pentru alimente, iar Olanda 6%, Spania 4%, Italia 4%, etc.).

Motivaţiile aplicării unui anume nivel, mai mare sau mai mic, redus sau super-redus ţine de raţiuni diferite, precum protecţia socială (asigurarea hranei ieftine), stimularea producţiei şi a consumului (nu doar a celui intern, dar şi a exporturilor, ex: Spania), protejarea unor sectoare(ex: Franţa, 7% cafenele şi baruri, pentru stimularea turismului).

CNIPMMR susţine extinderea măsurii TVA-ului redus pentru toate alimentele, potrivit practicilor din celelalte state membre ale UE, concomitent cu reducerea cotei generale a TVA-ului de la 24% la 19% începând cu data de 01.01.2014, din raţiuni vizând protecţia socială, stimularea producţiei, consumului şi sectorului industriei agro-alimentare. 

De asemenea, CNIPMMR susţine îmbunătăţirea Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală pentru reducerea fiscalităţii, simplificarea birocraţiei şi a formularelor fiscale, în special pentru IMM-uri.

Post Your Thoughts