MĂSURI NECESARE PENTRU SUSŢINEREA ŞI CREŞTEREA EXPORTURILOR ROMÂNIEI

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat în perioada 18-27 septembrie 2013 o consultare privind măsurile necesare pentru susţinerea şi creşterea exporturilor României, sub forma unui sondaj derulat prin intermediul portalului www.immromania.ro şi la nivelul membrilor portalului şi ai CNIPMMR. 

Respondenţii acestui sondaj sunt în proporţie de 53% întreprinderi mijlocii, 25% întreprinderi mici, 14% microîntreprinderi şi 8% ONG.

67% dintre respondenţi au avut în ultimii 3 ani activităţi de export.

La întrebarea dacă au avut cheltuieli în ultimii 3 ani pentru diferite activităţi, 81% dintre întreprinzători au răspuns că au avut mai multe tipuri de cheltuieli.

II. PROPUNERILE CNIPMMR

Utilizarea potenţialului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru a pătrunde pe Piaţa Unică şi pe pieţele ţărilor terţe, în special a celor care cunosc o creştere rapidă, poate constitui un factor important de favorizare a creşterii şi a ocupării forţei de muncă.

CNIPMMR consideră absolut necesară susţinerea IMM-urilor şi adoptarea de măsuri pentru creşterea exporturilor, vizând:

–          stimularea constituirii de poli de competitivitate, clustere, reţele de firme etc. focalizate pe export, prin acordarea de training şi consultanţă subvenţionate pentru firmele care exportă;

–          proiectarea şi implementarea, apelând la fonduri europene a unor programe de susţinere a exporturilor IMM-uri; 

–          creşterea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru susţinerea exporturilor IMM-urilor;

–          acordarea de stimulente pentru IMM-urile care exportă, prin reducerea impozitării veniturilor realizate din export, acordarea de subvenţii; 

–          facilitarea de contacte directe ale întreprinzătorilor şi organizaţiilor de IMM-uri cu parteneri economici şi organizaţii de IMM-uri din UE şi alte ţări; 

–          deschiderea pieţelor, încheierea unor acorduri bilaterale şi multilaterale, eliminarea barierelor, furnizarea de informaţii din domeniul vamal, protecţia proprietăţii intelectuale, protecţia investiţiilor, standarde, norme, achiziţii publice, combaterea corupţiei, în special cu ţările din afara UE;

–          realizarea de site-uri speciale pe fiecare domeniu si activitate în parte, speciale pentru export;

–          pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a exportului şi mai ales, îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la serviciile de consultanţă;

–          sprijinirea serviciilor de consultanţă în afaceri pentru export în domeniile transferului tehnologic, previziunii şi inovaţiei orientate către client.

Post Your Thoughts