IMM-urile și Patronatele solicită deblocarea în regim de urgență a fondurilor structurale

Conferință de presă CNIPMMR

 

Măsurile solicitate de IMM-uri şi de patronate pentru deblocarea în regim de urgenţă a fondurilor structurale şi relansarea absorbţiei acestora

 

1.  Emiterea unei Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului pentru reglementarea:

  • neaplicării majorărilor şi penalităţilor de întârziere în cazul beneficiarilor de proiecte POSDRU, dacă autorităţile de management nu au virat sumele prevăzute în contractele de finanţare la termenele prestabilite şi
  • anularea penalităţilor aplicate în aceste situaţii în 2012.

2. Reluarea imediată şi aducerea la zi a plăţilor din contractele de finanţare încheiate, către beneficiarii de proiecte, prin finanţarea de la bugetul de stat a sumelor respective şi regularizarea ulterioară cu fondurile europene, având în vedere că prin plata TVA-ului, impozitelor şi contribuţiilor obligatorii raportate la fondul de salarii ale personalului angajat în cadrul proiectelor banii se reîntorc la bugetul statului în maximum trei luni.

3. Reglementarea garantării prin FNGCIMM şi FRCG a creditelor necesare beneficiarilor de proiecte POSDRU, în perioadele dintre contractarea proiectului şi termenele de primire a sumelor prevăzute în contracte.

4. Utilizarea sumelor pentru asistenţă tehnică la nivelul autorităţii specializate care se ocupă de fonduri europene, pentru a suplini personalul insuficient de la autorităţi şi pentru a asigura un plus de competenţă şi eficacitate în derularea programelor.

5. Introducerea unui sistem de motivare a salariaţilor din toate autorităţile care se ocupă de fondurile UE, în funcţie de grad

 

APELUL PREŞEDINTELUI COMISIEI EUROPENE PENTRU  CREŞTEREA RATEI DE ABSORBŢIE A FONDURILOR EUROPENE ÎN ROMÂNIA

I.APELUL PREŞEDINTELUI COMISIEI EUROPENE DIN 17.09.2012

 Potrivit Comunicatului de presă al Comisiei Europene din data de 17 septembrie 2012, referitor la absorbţia fondurilor europene în România, poziţia Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso a fost în sensul că „În timp ce eforturi mari au fost făcute în ultimul an, capacitatea de absorbţie rămâne extrem de scăzută, iar România riscă să piardă sume însemnate de bani care ar fi putut avea un impact pozitiv major pentru cetăţenii şi afacerile din România”.

Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a făcut apel la Guvern să ia măsurile imediate necesare pentru îmbunătăţirea capacităţii administrative şi a procedurilor de achiziţii publice”, în scopul creşterii ratei de absorbţie a fondurilor europene în România.

II. STADIUL ABSORBŢIE FONDURILOR EUROPENE ÎN ROMÂNIA

 Potrivit ultimilor statistici publicate pe data de 4 septembrie 2012 de Ministerul Afacerilor Europene, stadiul absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune la data de 31 august 2012 este după cum urmează:

  • proiecte aprobate: 11.037, cu o valoare de 73.042 mil. lei (din totalul de 87.679 mil lei alocări pentru perioada 2007-2013);
  • plăţi interne către beneficiari: 19.036 mil lei (19,74% din totalul de alocări pentru perioada 2007-2013);
  • declaraţii de cheltuieli transmise la CE: 1.905,58 mii euro (9,92%).

Comparativ cu stadiul absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune la data de 31 iulie 2012, la data de 31 august 2012 se constată:

  • o creştere a numărului de proiecte aprobate (de la 8.760 la 11.037) şi a valorii acestora (de la 63.690 mil. lei la 73.042 mil. lei);
  • o creştere minimă a plăţilor interne către beneficiari (de la 18.514 mil lei la 19.036 mil lei) şi menţinerea fără nici o modificare şi evoluţie a declaraţiilor de cheltuieli transmise la CE: 1.905,58 mii euro (9,92%).

Post Your Thoughts