Consiliul de Coordonare Naţională a Pactelor Regionale pentru Ocupare şi Incluziune Socială

Conferință de presă CNIPMMR

Document de poziţie

Cu privire la situaţia
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Situaţia curentă în derularea POSDRU

 • Statul român a blocat de facto şi nejustificat plăţile interne către beneficiari.
 • 7.73% este procentul de absorbţie pentru POSDRU la 31 august 2012
 • Mii de instituţii şi organizaţii, româneşti sau străine, sunt afectate de nerespectarea clauzelor contractuale de către statul român, ajungând în pragul colapsului

Care este impactul implementării proiectelor POSDRU

 • Peste 20000 de locuri de muncă
 • Venituri la bugetul de stat: între 1 şi 1,5 mld. Euro
 • TVA: aprox. 350 mil Euro
 • Efectul multiplicator în economie
 • Echilibrarea balanţei de plăţi

Probleme semnalate de beneficiari în managementul programului şi în relaţia cu AM POSDRU

 • Întârzieri
 • Modificarea prevederilor cu privire la prefinanţarea proiectelor
 • Lipsa totală de predictibilitate financiară
 • Lipsa de transparenţă
 • Reglementări haotice, alambicate şi birocratice
 • Suspiciune, în loc de asistenţă
 • Atitudinea abuzivă
 • Nerespectarea prevederilor contractuale de către AMPSODRU
 • Comunicarea deficitară
 • Solicitări nerezolvate. Refuzul asumării răspunderii
 • Evaluarea deficitară a impactului şi lipsa de flexibilitate
 • Sisteme IT greoaie şi incomplete

CAUZE

 • Subdimensionarea autorităţilor de implementare
 • Remunerarea nemotivantă a angajaţilor
 • Lipsa responsabilităţii individuale şi a criteriilor de performanţă
 • Politizarea excesivă
 • Fractura între nivelul decizional şi cel de implementare
 • Lipsa experienţei reale de proiect a personalului
 • Exemplul negativ
 • Focalizarea pe producerea de documente, nu pe rezultate
 • Beneficiarii sunt priviți ca potențiali infractori
 • Lipsa încrederii şi a cooperării eficiente între Autoritatea de Management
 • şi Organismele intermediare
 • O cultură organizaţională marcată de lipsa respectului faţă de cetăţean
 • Lipsa unei abordări procedurale eficiente
 • O reprezentare deficitară a intereselor în relaţie cu Comisia
 • O abordare deficitară a strategiei IT
 • Management al calităţii deficitar. Ineficienţa măsurilor de audit intern

PROPUNERI

 1. Asumarea concluziilor raportului de audit al Comisiei Europene în adevăratul lor înţeles
 2. Reluarea de urgenţă a plăţilor către beneficiari și realizarea la timp a acestora în viitor
 3. Emiterea unui act normativ pentru anularea dobânzilor şi penalităţilor
 4. Angajarea de personal suplimentar şi competent
 5. Îmbunătăţirea semnificativă a remuneraţiei personalului AMPOSDRU şi OIPOSDRU
 6. Subcontractarea unor activităţi şi competenţe
 7. Eliminarea clauzelor abuzive
 8. Eliminarea practicii de modificare unilaterală a contractelor
 9. Introducerea in contractul de finantare a unei mențiuni explicite cu privire la recunoașterea titlului executoriu al cererilor de rambursare, avizate cu bun de plată.
 10. Punerea de urgenţă în practică a prevederilor contractuale (Art 9. Obligaţiile părţilor, B. Obligaţiile AMPOSDRU şi OIPOSDRU delegat, alin 1, 2 ), cu privire la informarea beneficiarilor în timp util, asupra oricărei decizii luate
 11. Eliminarea practicii de emitere a instrucţiunilor, fără o publicare a unei variante de lucru
 12. şi a consultării în prealabil a beneficiarilor
 13. Retragerea oricăror instrucţiuni sau decizii, care nu sunt în conformitate cu legislaţia
 14. naţională sau europeană, cum este Instrucţiunea 62.
 15. Definirea clară a responsabilităţii individuale şi instituirea de măsuri corective şi punitive
 16. Operaţionalizarea eficientă a unor comitete de monitorizare a POSDRU la nivel naţional şi regional.
 17. Eficientizarea măsurilor de audit intern în autorităţile responsabile cu gestionarea POSDRU
 18. Instituirea unei măsuri similare de raportare a activităţilor în cadrul OIPOSDRU şi AMPOSDRU
 19. Operaţionalizarea de urgenţă a registrului unic al cererilor de rambursare
 20. Simplificarea şi eficientizarea procedurilor de raportare
 21. Renunţarea la practica schimbării regulilor jocului, în timpul jocului
 22. Îmbunătăţirea semnificativa a infrastructurii IT a AMPOSDRU
 23. Renunţarea la practica politizării instituţiilor responsabile cu managementul şi implementarea POSDRU la nivel naţional şi regional.
 24. Renunţarea la punerea în discuţie a unor probleme superficiale
 25. Elaborarea rapidă a procedurilor de recuperare a TVA-ului plătit în cadrul proiectelor POSDRU
 26. Simplificarea procedurilor de achizitii publice
 27. Certificarea sistemului de management
 28. Îmbunătăţirea relaţiei între beneficiari şi autorităţi de implementare
 29. O abordare mai nuanțată în relație cu Comisia Europeană.

Post Your Thoughts