16/02/2015

MENTORNET 2: încurajarea antreprenoriatului feminin

Evenimentul a avut drept scop promovarea incluziunii sociale a femeilor și creșterea reprezentativității acestora în mediul de afaceri, precum și a modalităților de înscriere și participare în cadrul proiectului.