25/01/2013

Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale

Comunicat de presă 51 DE ZILE PÂNĂ LA EXPIRAREA TERMENULUI DE TRANSPUNERE ÎN ROMÂNIA A DIRECTIVEI 2011/7/UE PRIVIND COMBATEREA ÎNTÂRZIERII ÎN EFECTUAREA PLĂŢILOR ÎN TRANZACŢIILE COMERCIALE! […]