Misiunea noastră:
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a fost înfiinţat în anul 1992 şi este o confederaţie patronală română, cu personalitate juridică, independentă, non-profit, neguvernamentală şi apolitică, reprezentativă la nivel naţional, de utilitate publică. CNIPMMR asigură reprezentarea unitară a intereselor IMM-urilor şi a mişcării patronale a IMM-urilor la nivel naţional şi internaţional.

| citește mai mult ...
CNIPMMR - 20 de ani
CNIPMMR 20 de ani de activitate

141 de ani

de mișcare

patronală

în România

AVANTAJE COMPETITIVE

Avantajul competitiv al CNIPMMR este reprezentat de capacitatea ridicată de a apăra şi promova interesele IMM-urilor la nivel naţional şi internaţional, concomitent cu furnizarea pentru membrii săi de servicii profesioniste, informare, training, derulări de proiecte, consultanţă, misiuni de afaceri, lobby etc. Acest avantaj competitiv se bazează pe următorii piloni:

 • Existenţa la conducerea CNIPMMR a unei echipe de întreprinzători cu competenţe apreciabile şi dedicaţi promovării IMM-urilor;
 • Reţea teritorială extinsă, reprezentativă la nivel naţional;
 • Experienţă îndelungată în dialogul social la nivel naţional şi internaţional;
 • Experienţă în iniţierea şi derularea de proiecte pentru IMM-uri;
 • Capacitate ridicată de a atrage resurse umane şi cunoştinţe de înaltă calitate pentru derularea activităţilor;
 • Credibilitate şi imagine pozitivă în rândul mediului politic, mass – mediei, organizaţiilor patronale şi sindicale, societăţii civile la nivel naţional şi internaţional.          | citește mai mult ...

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR):

La nivel internaţional, reprezintă interesele întreprinderilor private în relaţiile cu organizaţii similare din alte ţări şi este afiliat la organisme internaţionale de profil:

 • UEAPME - Uniunea Europeană a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii;
 • WASME - Asociaţia Mondială a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii;
 • ECSB – Consiliul European pentru Întreprinderi Mici şi Întreprenoriat;
 • BMCO - Biroul Balcanic al Clasei de Mijloc.

  | citește mai mult ...
 • Are în structura sa 8 federaţii regionale, 98 de membri asociaţi (organizaţii patronale teritoriale şi sectoriale – de ramură, ale tinerilor întreprinzători şi femeilor de afaceri), peste 10.000. de IMM-uri.
 • Este membru al Alianţei Confederaţiilor Patronale din România (ACPR), constituită din 9 confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional. ACPR este membru al BusinessEurope, organizaţie patronală reprezentativă la nivel european pentru angajatori.