02/07/2019

Starea de sanatate a managementului din Romania in 2018

EVALUAREA MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA ÎN 2018 UTILIZÂND ANALIZA SWOT
27/06/2017

Starea de sanatate a managementului din Romania la nivel national si de intreprinderi

 CARACTERISTICI, PRIORITĂȚI ȘI MODALITĂȚI DE PERFECȚIONARE BAZATE PE CHESTIONAREA A 1224 DE MANAGERI