Informare privind „somajul tehnic”

  1. Definiție

Şomajul tehnic este o terminologie utilizată în spaţiul public care defineşte suspendarea temporară a contractului de muncă, dispusă unilateral de către angajator ca urmare a întreruperii sau suspendării activităţii din motive economice, tehnologice, structurale sau similare (ex. Adoptarea unor măsuri ca urmare a instituirii stării de urgenţă).

2. Reglementare

Art. 52 și 53 din Codul Muncii.

3. Veniturile angajaţilor pe perioada “şomajului tehnic”

75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

4. Cine poate beneficia de “şomaj tehnic”

Orice angajator, persoană fizică sau juridică care se confruntă cu probleme economice, tehnice, structural sau similare. 

5. Prevederi speciale pe perioada stării de urgenţă

OUG nr.30/2020, modificată şi completată prin OUG 32/2020, prevede că pe perioada stării de urgenţă statul acordă angajatorilor care au fost afectaţi direct sau indirect de măsurile adoptate pentru stoparea infecţiei cu COVID-19, o indemnizaţie în valoare de 75% din salariul de bază dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut (4.071,75 lei), pentru a-i sprijini financiar în această perioadă şi pentru a nu se ajunge la concedieri în masă.

6. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinescă angajatorii pentru a beneficia de indemnizatia de somaj tehnic alocată de stat:

Angajatorii trebuie să aibă redusă sau întreruptă temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2.

7. Conditiile pentru alocarea indemnizaţiei:

  • Cerere semnată de angajator
  • Declaratie pe proprie răspundere
  • Lista cu angajaţi care beneficiază de indemnizaţie ca urmare a suspendării temporare a contractului de muncă.

8. Termenul de depunere a cererii de acordare a indemnizaţiei

Cererea se depune în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.

Teoretic depunerea cererilor se poate face începând cu data de 1 Aprilie.

Practic ordonanţa menţionează că modelul listei angajaţilor care beneficiază de indemnizaţie se aprobă prin ordin al ministrului muncii. Prin urmare trebuie ca angajatorii să aştepte acest ordin.

9. Unde se depune cererea

Cererea se va depune la agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă.

Conform mesajului existent pe site-ul ANOFM cererile vor fi transmise electronic la adresa de email formată din nume judeţ@anofm.gov.ro

10. Termen de plată a sumelor solicitate

Autorităţile vor aloca sumele solicitate de către angajatori în termen de 15 de zile de la înregistrarea cererilor acestora.

Angajatorii vor avea obligaţia achitării indemnizaţiei către angajaţi în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea în cont a sumelor virate de AJOFM.

11. Plata impozitului şi a contribuţiilor sociale

Angajatorii vor achita impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale de stat şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a alocat suma solicitată.

Pentru contractele de muncă suspendate în condițiile OUG 30/2020, modificată prin OUG 32/2020 și art.52 Codul Muncii nu se datorează contribuţia asiguratorie de muncă pe perioada stării de urgenţă.

12. Concluzie

Pentru angajații care au mai multe contracte de muncă nu poate fi solicitată la AJOFM idemnizaţia dacă au activ un contract de muncă cu normă întreagă iar pentru angajaţii care au mai multe contracte de muncă cu timp partial, toate suspendate pe perioada stării de urgenţă, solicitarea indemnizaţiei va putea fi făcută doar de către angajatorul la care are înregistrat contractul de muncă cel mai oneros.

Angajatorul poate suporta din fonduri proprii:

  • diferenţa rezultată dintre nivelul maxim al indemnizaţiei acordate de stat cf. OUG 30/2020 şi cuantumul indemnizaţiei la care este îndreptăţit angajatul cf art.53 din Codul Muncii
  • indemnizaţia care se cuvine angajatului conform Codului Muncii, dacă acesta se află în situaţiile de mai sus în care indemnizaţia nu se alocă de la bugetul asigurărilor de şomaj.

În completarea ordonanţelor de urgenţă menţionate mai sus sau pentru alte aspecte nereglementate de acestea se aplică prevederile Codului Muncii.

Post Your Thoughts