OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

 1. Cine benefiază de prevederile OUG
 • Debitori:    persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale;
 • Persoane juridice.

2. Perioada de suspendare a ratelor

 • O perioada cuprinse intre 1 si 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.

3. Care sunt conditiile pentru solicitarea amanarii?

 • Debitorii care au încheiat un contract pentru obținerea unui credit care nu a ajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;
 • Doar pentru creditele care nu înregistrează restanțe la data instituirii stării de urgență pe teritoriul României sau debitorii au efectuat plata acestor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată;
 • Doar debitorilor ale caror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19.

4. Cum se solicită amânarea?

 • Debitorii trimit creditorilor o solicitare:
 • În format letric sau prin poșta electronică
 • Pe cale orală, prin telefon,

5. Până când se poate solicita?

 • Cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

6. Dobânda

Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. La această creanță dobânda este 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

7. Conditii pentru debitori

Debitorii, cu excepția persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate;

b) nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Nota: În 15 zile se aproba normele de implemnatre

Post Your Thoughts