Cresterea capacitatii CNIPMMR de a formula si sustine politici publice alternative cu privire la activitatea sectorului IMM

Pe data de 29 noiembrie 2018 Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România va  organiza cea de-a doua masă rotundă cu actori relevanţi din cadrul proiectul “Creșterea capacității CNIPMMR de a formula și susține politici publice alternative cu privire la activitatea sectorului IMM”.

Persoanele interesate sunt invitate să transmită feedback asupra propunerilor politicii publice alternative formulate de experții CNIPMMR, care înglobează elemente identificate în cadrul primei mese rotunde organizată în luna octombrie.

Scopul mesei rotunde este acela de consulta actorii relevanti cu privire la Politică publică alternativă în domeniul evaluării impactului iniţiativelor legislative asupra activităţii sectorului IMM – TESTUL IMM elaborata de CNIPMMR, in vederea confirmării calităţii şi relevanţei politicii publice alternative elaborate.

Agenda mesei rotunde va include:

  • Prezentarea stadiului proiectului
  • Propuneri concrete privind politica publică alternativă
  • Testarea aplicației test IMM împreună cu participanții

În cadrul mesei rotunde va fi testată prima variantă  a aplicației mobile “TEST IMM” prin intermediul căreia se vor derula acţiuni de cercetare primară prin intermediul unor chestionare asupra diverselor secţiuni din politica publică alternativă fundamentată anterior. Aplicaţia, până în prezent unică în lume, constituie o măsură de sustenabilizare a rezultatelor atinse în cadrul proiectului. Aceasta va putea fi accesată din luna decembrie 2018, atât online cât și de pe telefonul mobil și care va integra și alte functionalități care vor permite obtinerea mai facilă a feedback-ului actorilor relevanți pentru implementarea cât mai eficientă și eficace a testului IMM.

Cei interesați sunt rugați să confirme participarea prin email la adresa office@cnipmmr.ro, până în data de 23.11.201809

Proiect “Creșterea capacității CNIPMMR de a formula și susține politici publice alternative cu privire la activitatea sectorului IMM” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Post Your Thoughts