Informare privind reuniunea Comitetului Fondului Social European de la Bruxelles

În zilele de 17-19 aprilie 2018 s-au derulat la Bruxelles mai multe reuniuni ale comitetului FSE și separat, ale reprezentanților guvernelor, patronatelor și sindicatelor din țările membre UE, în cadrul acestui Comitet.

Au fost abordate șase categorii de probleme, cu accent pe viitoarele activități și perfecționări. În opinia noastră cele mai semnificative aspecte din punct de vedere al IMM-urilor și al patronatelor, în general, sunt următoarele:

  1. Pentru viitorul exercițiu financiar UE, se preconizează utilizarea pentru toate tipurile de programe finanțate de UE împreună cu țările membre, unei abordări unitare în vederea facilitării și accelerării implementării lor.
  2. În cadrul conceperii, operaționalizării și evaluării proiectelor finanțate din fondurile UE se va deplasa centrul de greutate de la cheltuieli (așa cum este în prezent la rezultate)
  3. Se intensifică preocuparea pentru cunoașterea și diseminarea celor mai bune practici în cadrul implementării programelor cu finanțare UE. O primă acțiune în acest sens constă în premierea la începutul anului 2019 a celor mai bune proiecte. Pentru acestea, fiecare țară membră va înainta Comisiei UE două “best practice projects”, din care, în urma evaluării, vor fi selecționate, premiate și diseminate cele mai valoroase.
  4. Se propune ca la nivelul fiecărei țări membre UE să se elaboreze o “Strategie națională a abilităților”, care să determine asigurarea în viitor a resurselor umane calificate, de care au nevoie economiile acestor țări. Abilitățile avute în vedere sunt, de trei tipuri:
  • Abilități cognitiv-formative
  • Abilități tehnice de specialitate
  • Abilități emoționale și sociale

Strategia trebuie concepută pe baza implicării principalelor stakeholderi interesați în asigurarea de resurse umane cu abilități competitive în această perioadă de revoluție digitală și de trecere la economie bazată pe cunoștințe.

În proiectarea acestor strategii, țările membre vor putea beneficia de asistență în acest domeniu si a făcut și o prezentare utilă în cadrul reuniunii plenare a Comitetului FSE, ajungându-se la concluzia că soluția o reprezinta asigurarea unor finanțări speciale în acest scop, potrivit unei abordări care va fi definitivată în perioada imediat următoare.

Din România a fost prezent la această reuniune doar reprezentantul confederațiilor patronale, Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu, care a avut o intervenție în cadrul lucrărilor Comitetului FSE.

Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu

Post Your Thoughts