Pozitia CNIPMMR privind noul mecanism de declarare si plata a impozitului pentru activitatile independente

I. Proiectul Ordonanţei de Urgență privind măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea unor acte normative

În data de 9 martie 2018, Ministerul de Finanțe a publicat pentru transparență decizională proiectul Ordonanţei de Urgență privind măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea unor acte normative, care vizează revizuirea sistemului actual de determinare, declarare și impozitare/plată a contribuțiilor aferente veniturilor realizate din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse.

Noutățile mecanismului privind determinarea, declararea și plata impozitului aferent veniturilor realizate de persoanele fizice din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse:

 • Introducerea unei declaratii unice, cu eliminarea declaratiilor 200, 201, 220, 221, 600, 604, 605;
 • Modificarea termenului de depunere: 31 iulie pentru 2018;  31 martie începând cu 2019;
 • Raportarea în aceeași declarație unică venitului realizat în anul fiscal încheiat respectiv venitul estimat pentru anul curent;
 • Evaluarea realizată de contribuabil  pentru încadrarea ca plătitor de contribuții  CAS și CASS, în functie  de venitul  estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent);
 • Păstrarea  pragului de 12 salarii minime brute pentru stabilirea obligației de plată a contribuțiilor (22.800 lei in 2018);
 • Raportarea pragului la venitul estimat de contribuabil în 2018 și nu la cel realizat în cursul anului încheiat – 2017;
 • Reintroducerea definitivării contribuțiilor – dacă se estimează veniturile sub 12 salarii minime brute, dar se realizează un venit net mai mare, anul urmator există obligatia la plata CAS si CASS, pana pe 31 martie (2019) la nivelul salariului minim brut pe economie in cazul CASS sau la nivelul venitului ales (dar nu mai mic de salariul minim brut) în cazul CAS;
 • Termen modificat: definitivarea anului fiscal 2017 și estimarea pentru 2018 se va face până la 15 iulie 2018 (nu se mai depune declaratia 200 până la data de 25 mai 2018);
 • Termen unic de plată: 31 martie a anului urmator, până la care se poate face plata impozitului
 • Posibilitatea rectificării declarației în cursul anului (cu venitul estimat), până la termenul de 31 martie a anului urmator;
 • Depunerea online a declarațiilor prin Spatiul Privat Virtual (SPV) sau prin intermediari, fără deplasarea la ANAF;
 • Se propune completarea declaratiei unice cu asistenta ANAF sau  a Primariei  și transmiterea  acesteia la ANAF de la Primarie sau ANAF, fie prin SPV, fie prin e-guvernare;
 • Doar pentru 2018 se mai accepta declarația  pe suport de hartie;
 • Pentru anul 2018 introducerea unui sistem de bonificații pentru contribuabilii care achită anticipat obligațiile fiscal estimate datorate, care se acordă în funcție de calea prin care se depune declarația unică și de termenul la care se plătește:
 1. Dacă declaratia unica se depune prin Spatiul Privat Virtual: 10% dacă obligațiile fiscale datorate sunt achitate integral până la 15 iulie 2018/5% dacă obligațiile fiscale datorate sunt achitate integral până la 30 septembrie 2018;
 2. Dacă declarația unică se depune pe suport hartie: 5% dacă obligațiile fiscale datorate sunt achitate integral până la 15 iulie 2018/2% dacă obligațiile fiscale datorate sunt achitate integral până la 30 septembrie 2018.
 • stabilirea unui mecanism pentru drepturile de autor ca și categorie  distinctă de activitățile independente;
 • reintroducerea mecanismului de retinere la sursa pentru CASS (atât pentru drepturile de autor, cât și pentru veniturile din arendă și din asocieri cu persoane juridice);

II. Poziția CNIPMMR privind Proiectul Ordonanţei de Urgență privind măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea unor acte normative

CNIPMMR își exprimă susținerea pentru noul mecanism propus, care prezintă îmbunătățiri importante, raportat la reglementările anterioare:

 • Simplificarea obligatiilor declarative, prin depunerea unei singure declaratii și eliminarea declaratiilor 200, 201, 220, 221, 600, 604, 605;
 • Termen unic de plata: 31 martie anul urmator celui în care se realizeaza veniturile;
 • Posibilitatea de rectificare a declarației până la termenul de plata;
 • Evaluarea  în functie de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent ) pentru încadrarea ca platitor de CAS și CASS;
 • Eliminarea obligației plăților anticipate de impozit;
 • Posibilitatea de a efectua plăți în cursul anului pentru impozitul pe venit, CAS și CASS, la venitul estimat pentru anul curent, pentru evitarea situațiilor în care toata suma aferentă impozitului se plătește la scadență;
 • Posibilitatea rectificării declarației unice în cursul anului, care permite contribuabilului să corecteze veniturile estimate la nivelul veniturilor realizate și să efectueze plata impozitului la nivelul veniturilor realizate;
 • Simplificarea modului de stabilire a impozitului pe venit, atat pentru contribuabil, cât și pentru ANAF, prin ne-emiterea deciziilor de impunere pentru platile anticipate;
 • Introducerea unui sistem de bonificatii pentru contribuabilii care achita anticipat obligatiile fiscal estimate datorate;
 • Posibilitatea depunerii online a declaratiilor și generalizarea în viitor a acestei modalități de depunere;
 • Posibilitatea completării declaratiei unice cu asistența ANAF sau  a Primariei.

Deși au fost aduse îmbunătățiri importante, noul mecanism propus nu este simplu și necesită efort:

 • Crește responsabilitatea contribuabilului, care singur trebuie să calculeze, să raporteze și să plătească impozitul și contributiile, cu mici excepții, trecându-se de la sistemul de stabilire a sumelor de plată de catre  ANAF, prin decizii de impunere, la sistemul de autoimpunere;
 • Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice are un conținut complex (are 4 file, cu secțiuni și subsecțiuni);
 • Termenul pentru definitivarea anului fiscal 2017 și estimarea pentru 2018 este foarte scurt (sub 3 luni – până la data de 15 iulie 2018, în condițiile în care actul normativ încă nu este în vigoare);
 • Contribuabilii care au completat și depus Declaratia 600 pentru anul 2018 pentru stabilirea CAS si CASS datorată până la termenul legal de 31 ianuarie (circa 30.000) sunt în situația reluării procedurii de completare și depunere a noii Declarații unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, efortul lor administrativ fiind dublu;
 • Nu sunt încă finalizate de catre ANAF regularizarile de CASS pentru anii 2013-2017 si cele de CAS pentru anii 2016-2017.

Pentru implementarea noului mecanism în bune condiții, CNIPMMR susține necesitatea adoptării din timp a unor măsuri corespunzătoare administrative/organizatorice și derularea de campanii de informare, astfel încât să fie asigurată efectiv asistența în vederea completării şi/sau depunerii declaraţiei unice și posibilitatea transmiterii declarației organului fiscal central competent, prin mijloace electronice deținute de organul fiscal local, inclusiv aplicarea instrumentelor din Legea nr. 270/2017 a prevenirii (verificarea de către ANAF a declarațiilor și notificarea neconformităților, cu acordarea unui termen de maxim 90 de zile de remediere, măcar în primii 3 ani de aplicare a noului mecanism).

Post Your Thoughts