Informatii privind contributiile pentru salariatii cu timp partial aplicabile din 1.01.2018

-Conform prevederilor art. 146 alin. 51- 53 din Codul fiscal, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta urgenta 79/2017:

“(51)Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, calculată potrivit alin. (5), nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a) asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

(52)Prevederile alin. (51) nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situaţii:

a)sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;

b)sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani;

c)sunt persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;

d)au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

e)realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară.

(53)În aplicarea prevederilor alin. (52), angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice aflate în situaţiile prevăzute la alin. (52) lit. a), c) şi d), iar în cazul situaţiei prevăzute la alin. (52) lit. e), procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice”.
Prin urmare, salariatii cu timp partial, care nu se incadreaza la exceptiile mai sus menționate, datoreaza, incepand cu luna ianuarie 2018, contributii sociale la salariul de baza minim brut pe tara chiar daca veniturile brute lunare se situeaza sub acest nivel. Astfel, se ajunge la situatia in care angajații cu timp partial vor plăti contribuții mai mari decat salariul primit.

De la 01 ianuarie 2018, salariul de baza minim brut pe tara este de 1900 lei, astfel ca un salariat cu timp partial cu un salariu brut de 665 lei va avea un salariu net de 0 lei.

Daca salariul brut este sub 665 lei, salariatul va trebui sa aduca angajatorului bani pentru plata contributiilor datorate.

De exemplu, pentru un venit brut de 665 lei in luna ianuarie 2018:

Salariu Brut = 665 lei

CAS 25% * 1900 = 475

Sanatate 10% * 1900=190

Impozit -10% = 0

Salariul NET  =  Salariul Brut – CAS – sanatate-impozit =0

Post Your Thoughts