Gradul de implementare a masurilor de sustinere pentru mediul de afaceri din „Programul de Guvernare 2017-2020”

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a efectuat o analiză a gradului de implementare a măsurilor de spijinire a antreprenoriatului şi al IMM-urilor în special, care trebuiau implementate de catre guvern, în cursul anului 2017.

I. Modalitatea în care au fost implementate în anul 2017 măsurile din “Programul de Guvernare 2017-2020” capitolul Politici publice privind IMM, se prezintă astfel:

tab 1

tab 2

tab 3

tab 4

Din totalul de 12 măsuri cu impact privind IMM-urile identificate, doar 6 au fost transpuse în practică –total sau parţial– iar 6 nu au fost implementate, respectiv:

  • Strategic Invest Romania — Program de ajutor de stat pentru susținerea investițiilor strategice ale antreprenorilor autohtoni;
  • Crearea Programului național de dezvoltare a antreprenoriatului — PNDA;
  • Înființarea liceelor de antreprenoriat;
  • Programul România profesională;
  • Adoptarea Legii lobby-ului;
  • Restartarea mediului de afaceri, prin introducerea planurilor de conformare.

II. Alte măsuri privind susţinerea antreprenoriatului şi a mediului de afaceri care trebuiau implementate în anul 2017:

tab 5.jpg 1

tab 6

tab 7

tab 8

tab 9

tab 10

tab 11

Din totalul de 16 măsuri identificate cu impact privind antreprenoriatul şi mediul de afaceri IMM-urile, doar 9 au fost transpuse în practică –total sau parţial.

CNIPMMR atrage atenţia asupra Legii prevenirii care, în varianta adoptată, nu reglementează niciun domeniu în care se aplică.

Prin eliminarea menţionării în lege a contravenţiilor supuse acesteia, cele mai multe contravenţii cu care micii întreprinzători sunt sancţionaţi de organele de control, şi care sunt cuprinse în legi sau ordonanţe, cum ar fi Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal sau Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, este posibil să nu fie supuse principiilor prevenirii stabilite de lege. Mai mult, în bugetul de Stat pe 2018, sunt prevăzute creșteri semnificative a veniturilor din amenzi, penalități și confiscări (la cap. 3501, subcap. 01- Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale – este prevăzută o creștere cu 34,66% raportat la 2017, iar la subcap. 50 – Alte amenzi, penalităţi şi confiscări – este prevăzută o creștere cu 172,72% raportat la 2017).

CNIPMMR susţine necesitatea implementării măsurilor din Programul de guvernare 2017-2020, astfel încât întreprinderile mici şi mijlocii să beneficieze de un mediul de afaceri prietenos şi predictibil.

Din totalul de 28 de măsuri cu impact asupra mediului de afaceri şi al IMM-urilor, 10 au fost implementate total sau parţial (ori într-o modalitate în care nu şi-a atins scopul pentru care au fost gândite), restul fie au fost amânate, fie nu au un termen de implementare, fiind greu de crezut că în lipsa oricărui demers iniţiat în anul 2017 vor putea fi incepute in cursul anului 2018.

 Pentru anul 2018 CNIPMMR solicită cu prioritate adoptarea de măsuri care să asigure în special:

  • Implementarea princiipilor din Legea prevenirii – dacă este necesar modificarea acesteia în sensul menţionării în lege a contravenţiilor pentru care se aplică prevenirea;
  • Debirocratizarea – pentru reducerea costurilor administartive ale IMM-urilor şi simplificarea/eliminarea sarcinilor birocratice (nicio informaţie sau act care se află în posesia unei instituţii publice să nu fie solicitată unei societăţi);
  • Atragerea de investiţii – fiind necesar stabilirea de ţinte clare de atins, de către funcţionarii cu atribuţii în domeniul atregerii de investiţii şi promovare a exporturilor, şi de implicarea reprezentanţilor mediului de afaceri în activitatea de atregere de investiţii şi de promovarea a exporturilor prin dezvoltarea parteneriatelor public-private cu organizaţiile întreprinzătorilor;
  • Creşterea absorţiei fondurilor europene – cu implicaţii pozitive creşterii economice, scăderea deficitului bugetar, crearea de noi locuri de muncă, accelerarea deyvoltării şi reducerea diferenţelor dintre regiuni ţării şi reducerea decalajelor dintre România şi celelalte ţării UE.

Post Your Thoughts