Programul de actiune pentru IMM-uri la nivel european

“Small business act (SBA)”, legea privind întreprinderile mici, este piatra de temelie a actualelor politici europene privind IMM-urile. Actualizat în anul 2011, acesta oferă obiective și îndrumări factorilor de decizie la nivel european și la nivelul statelor membre. 

Rețeaua de reprezentanți ai IMM-urilor a decis să completeze SBA cu “Programul de acțiune pentru IMM-uri” printr-o analiză a situației actuale și a principalelor provocări pentru IMM-urile europene. Cele mai importante subiecte sunt cele referitorare la digitizare sau economia colaborativă. Astfel, reprezentanții IMM-urilor au venit cu următoarele recomandări:

  1. REGLEMENTĂRI MAI BUNE

a. Maximizarea oportunităților disponibile prin REFIT.

b. Promovarea unei mai mari transparențe și parteneriat pentru rețeaua de reprezentanți ai IMM-urilor cu Comitetul de Examinare a Reglementărilor.

c. Identificarea domeniilor împovărătoare pentru IMM-uri și încurajarea amplificării contribuțiilor naționale la consultările Comisiei UE.

d. Stabilirea țintelor de reducere în domeniile deosebit de împovărătoare cu reglementări.

e. Continuarea monitorizării progresului înregistrat în zonele de reducere a birocrației.

f. Susținerea implementării în zonele transfrontaliere a principiului ”Only Once”.

 

  1. ACCES LA PIEȚE

a. Introducerea principiului ”Think Small First” în cadrul acordurilor comerciale din cadrul UE.

b. Crearea mecanismelor instituționale pentru participarea eficace a comunității IMM-urilor la politica comercială europeană.

c. Crearea punctelor de acces unice la informațiile privind regulile și reglementările aplicabile pe piețele externe.

d. Creșterea sinergiilor dintre stakeholderii relevanți la amplificarea internaționalizării IMM-urilor la nivelul UE și al statelor membre.

e. Evaluarea obstacolelor în cadrul utilizării pe scară largă a ”SME Test” și asigurarea de ghiduri de implementare mai bune.

f. Targhetarea programelor finanțate de UE în vederea asigurării pe scară largă de suport pentru IMM-uri.

 

  1. ACCESUL LA FINANȚARE

a. Menținerea Factorului de Susținere al IMM-urilor pentru împrumuturile bancare la nivelul UE și al statelor membre.

b. Transformarea legislației europene privind politica de ajutoare de stat în forme mai puțin restrictive pentru metodele inovatoare de finanțare pentru IMM-uri.

c. Fortificarea instituțiilor de garantare pentru a facilita accesul IMM-urilor la finanțare.

d. Reducerea barierelor de reglementare pentru a stimula finanțarea alternativă la nivelul zonelor transfrontaliere.

e. Înființarea unui Fond de Fonduri pentru finanțarea alternativă a capitalului de risc equity și a datoriilor IMM-urilor.

f. Crearea unui grup de experți în domeniul finanțării alternative pentru a oferi inspirație și îndrumare.

g. Îmbunătățirea și consolidarea activităților Rețelei Europene de Microfinanțare.

h. Creșterea cunștințelor privind impactul activităților de microfinanțare și analizarea nevoii de microfinanțare pentru grupul țintă de IMM-uri avut în vedere.

i. Constituirea de modele de finanțare pe termen lung, stabile și accesibile pentru furnizorii de microfinanțare, punând în aplicare o monitorizare mai atentă a performanțelor acestora, financiare și socio-economice.

 

  1. ANTREPRENORIAT

a. Susținerea înființării unui Centru European pentru Educație Intreprenorială.

b. Crearea unui Grup de Educație Intreprenorială în cadrul rețelei de ambasadori UE, pentru IMM-uri.

c. Înființarea cu un statut juridic oficial de mecanisme de cercetare științifică de înaltă calitate, de instrumente și mijloace de partajare (împărțire) a cunoștințelor privind educația intreprenorială între țările membre UE.

d. Impulsionarea puternică a cooperării transfrontaliere a start-up-urilor de ecosisteme în UE.

e. Asigurarea de finanțări pentru întreprinzătorii aflați în dificultate.

f. Creșterea gradului de conștientizare a importanței transferurilor de întreprinderi și îmbunătățirea diseminării bunelor practici între statele membre.

g. Monitorizarea și revizuirea mediului juridic, administrativ și fiscal pentru transferurile de afaceri între întreprinzători.

h. Încurajarea Eurostat să colecteze date exacte anuale privind situația transferurilor de afaceri în UE.

i. Continuarea monitorizării atente a noilor dezvoltări în zonele în care se dezvoltă economia colaborativă.

 

  1. ABILITĂȚI ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

a. Acordarea sprijinului financiar pentru IMM-urile care se implică în educație și formare profesională.

b. Promovarea valorii egale a formării prin școli profesionale și prin educație universitară și creșterea gradului de conștientizare ale beneficiilor muncii.

c. Stabilirea unei metodologii comune pentru o perspectivă pe termen lung a locurilor de muncă și a competențelor în fiecare sector, pentru a anticipa nevoile de instruire și de locuri de muncă ale IMM-urilor.

d. Folosirea Fondului Social European pentru a finanța formarea competențelor digitale pentru IMM-uri.

e. Utilizarea schimbului celor mai bune practici pentru a identifica modalități inovatoare de a furniza și adapta abilități digitale pentru proprietarii de afaceri mai în vârstă.

f. Asigurarea unei finanțări adecvate și ușor accesibile pentru formare în zonele transfrontaliere.

g. Stabilirea unei platforme europene cuprinzătoare privind calificările electronice pentru a sprijini schimbul de informații.

h. Sprijinirea dezvoltării instrumentelor de încredere (sigure) pentru a recunoaște abilitățile și calificarile individuale ale refugiaților.

 

  1. DIGITALIZAREA IMM-URILOR

a. Sprijinirea înființării unei infrastructuri de bandă largă.

b. Elaborarea unui cadru internațional de reglementare.

c. Crearea unui ghid pentru începători pentru digitalizarea IMM-urilor.

d. Sprijinirea IMM-urilor în domeniul reglementărilor digitale.

e. Utilizarea rețelei de Ambasadori UE pentru IMM-uri pentru a împărtăși experiențe și a discuta despre elaborarea politicilor.

f. Furnizarea de oportunități de partajare a bunelor practici pentru manageri de proiecte din statele membre, de exemplu, pentru dezvoltatorii de instrumente digitale de învățare.

Post Your Thoughts