Gradul de implementare al masurilor de sustinere pentru mediul de afaceri care trebuiau aplicate in trimestrul I 2017

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a efectuat o analiză, ţinând seama de nevoile întreprinzătorilor, a gradului de implementarea măsurilor de spijinire a antreprenorilor, şi al IMM-urilor în special, care trebuiau implementate de catre guvern, în primul trimestru al anului 2017.Modalitatea în care au fost implementate măsurile din “Programul de Guvernare 2017-2020” pentru mediului de afaceri, în trimestrul I, se prezintă astfel:

tabelul

tabelul 2

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a fost doar semnatar, alături de toţi membrii guvernului , a HG nr. 99/2017 privind constituirea Comitetului Interministerial pentru Turism şi avizator în cadrul a 3 memorandumuri[1].

[1] Memorandum privind desfăşurarea lucrărilor celei de a18-a  sesiuni a Comisie mixte guvernamentale româno-indiene de cooperare economică (MMACA este şi iniţiator); Memorandum privind Aprobarea politici publice privind implementare Programului „Primul centru de agrement”; Memorandum privind Aprobarea iniţierii negocierilor privind dobândirea de către România a calităţii al Băncii Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură(AIIB)/ Aprobarea transmiterii unei scrisori conducerii AIIB, semnate de către Prim-Ministru/Ministrul Finanţelor Publice,privind acceptarea condiţiilor financiare propuse, respectiv subscrierea de către România a1530 de acţini, reprezentând o valoare totală a capitalului, de 153 mil. dolari SUA din care 30,6 mil. dolari SUA capital vărsat, plătibil în 5 tranşe anuale.

Post Your Thoughts