Chestionar CNIPMMR privind simplificarea procedurilor birocratice

În Programul de Guvernare 2017-2020 este menționat în mod expres:

   – “Contributor de importanţă strategică la creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice ce vizează o reglementare inteligentă, consultare sistematică cu organizaţiile reprezentative, un sistem fiscal atractiv, creşterea accesului la finanţare, simplificarea procedurilor şi debirocratizare. Pe de altă parte, considerăm că vom putea genera creştere organică şi prin debirocratizare, prin creşterea uşurinţei de a face afaceri – în acest sens propunem eliminarea a peste o sută de taxe parafiscale, un program de promovare a proprietăţii intelectuale româneşti, precum şi măsuri de reducere a numărului de proceduri administrative/declaraţii necesare iniţierii/consolidării unei afaceri.”

   – “De aceea, vom simplifica birocraţia prin reducerea masivă a numărului de taxe. Numărul taxelor în România nu va fi mai mare de 50.”

   – “Măsuri de simplificare şi evitare a supra-proceduralizării şi birocraţiei excesive prin simplificarea orientărilor pentru solicitanţi, operaţionalizarea SMIS 2014+, simplificarea procedurilor de achiziţii pentru beneficiarii privaţi, introducerea unor opţiuni de costuri simplificate, a unor rate forfetare şi bareme standard pentru costurile unitare în normele naţionale şi regionale referitoare la eligibilitate, simplificarea procedurilor pentru autorizaţiile de construire”;

  • “Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice ce vizează o reglementare inteligentă, consultare sistematică cu organizaţiile reprezentative, creşterea accesului la finanţare, simplificarea procedurilor şi debirocratizarea pentru micii întreprinzători”;

   – “Înfiinţarea unui departament de debirocratizare – pentru identificarea şi simplificarea sarcinilor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri”. 

În cadrul Biroului Permanent al CNIPMMR din data de 24 februarie 2017, s-a stabilit ca problema-cheie a lunii martie să fie ”debirocratizarea”.

În acest sens, CNIPMMR a realizat un chestionar ce are ca scop centralizarea măsurilor prioritare necesare pentru identificarea procedurilor de debirocratizare în beneficiul IMM-urilor și mediului de afaceri. Astfel, vă adresăm rugămintea de a completa și transmite chestionarul la adresa de email: iulia.sirbu@cnipmmr.ro, până cel târziu miercuri, 15.03.2017.

De asemenea, puteți completa chestionarul și online, folosind următorul link: https://goo.gl/forms/yXDH1btJWU6TGoT42 .

Opiniile respondenţilor vor fi centralizate şi transmise Domnului Prim-Ministru precum si Miniştirilor cu competenţe în acest domeniu.

Post Your Thoughts