Punct de vedere cu privire la proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea normelor de implementare a O.U.G. nr. 10/2017

Ca urmare a publicării de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) a proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normelor de implementare a O.U.G. nr. 10/2017, în data de 22.02.2017, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România transmite următoarele observații cu privire la proiectul supus consultării publice:

  1. Cu privire la 4. Beneficiari eligibili: propunem eliminarea distincției între beneficiarii din fondurile de la bugetul de stat și beneficiarii din fonduri europene. Alocarea între regiunile de dezvoltare și, implicit, între sursa de finanțare (buget de stat/fonduri europene) trebuie făcută de către administrator (MMACA), având în vedere criteriile de eligibilitate stabilite prin O.U.G. nr. 10/2017. Formularea de la nivelul alin. 3 din art. 4 este neclară și poate induce în eroare aplicanții (aceștia pot considera că regiunea București-Ilfov nu este eligibilă);
  1. Cu privire la 5. Cheltuieli eligibile: propunem stabilirea doar a unor cheltuieli neeligibile în cadrul programului, în vederea creșterii atractivității acestuia pentru viitorii întreprinzători;
  1. Cu privire la 6. Etapele implementării programului: solicităm definirea clară a conceptului de „cerere de plată”. Cu alte cuvinte, care este mecanismul de plată de care beneficiază întreprinderile ce urmează a fi înființate (plată/avans, rambursare)? În cazul în care mecanismul de plată stabilit în acest moment nu prevede acordarea unor sume în avans, solicităm includerea acestei posibilități de finanțare (de realizare a plăților) în program, în temeiul art. 52, alin. 8 din Legea Finanțelor Publice (500/2002);
  1. Cu privire la 6. Etapele implementării programului: solicităm clarificarea modalității în care urmează a fi desfășurată evaluarea aplicațiilor depuse în cadrul platformei din site-ul www.aippimm.ro. Reamintim faptul că, în conformitate cu programul de guvernare 2017-2020, evaluarea pentru fiecare aplicație depusă în cadrul programului vizat trebuie realizată într-o zi. Sistemul actual de evaluare nu evidențiază acest termen;
  1. Cu privire la art. 6. Etapele implementării programului: Vă rugăm să definiți durata de implementare a proiectelor ce urmează a fi finanțate și să prezentați calendarul de implementare a tuturor fazelor programului: perioada de aplicare, perioada de contractare și perioada de implementare a programului. În acest sens, propunem o durată de implementare a proiectelor de maximum 12 luni;
  1. Cu privire la anexa normelor metodologiei (grila de evaluare tehnică):
  • propunem eliminarea din grila de evaluare tehnică a criteriilor de eligibilitate, așa cum au fost ele definite prin O.U.G. nr. 10/2017. Facem referire la punctarea cu 15 puncte a proiectelor ce vizează înființarea a 2 locuri de muncă, cerință ce este definită drept un criteriu de eligibilitate pentru proiectele depuse în acest program;
  • propunem eliminarea din cadrul său a criteriilor ce punctează lipsa unei acțiuni, respectiv punctarea cu 5 puncte a faptului că administratorul/asociatul nu va urma cursuri pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale/de managemenet de proiect;
  • suplimentar, în vederea stabilirii unor premise corespunzătoare pentru selectarea unor afaceri viabile, propunem includerea în lista criteriilor de evaluare următoarele criterii:

– Calitatea planului de afaceri depus (criterii referitoare la: nivelul de justificare a cheltuielilor bugetate, caracterul inovativ al afacerii, acreditarea sistemului de management);

– Nivelul previzionat/asumat al cifrei de afaceri nete pentru anul fiscal următor ultimei plăți, raportat la asistența financiară nerambursabilă;

PROPUNEREA DE GRILĂ A PUNCTAJELOR ACORDATE CRITERIILOR DE EVALUAREA TEHNICĂ poate fi accesată aici.

Așteptăm propunerile și recomandările dvs. până joi, 02.03.2017, ora 18:00 la adresa de mail: iulia.sirbu@cnipmmr.ro. Acestea vor fi centralizate și transmise Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Post Your Thoughts