Pozitia CNIPMMR privind eliminarea unor taxe pentru mediul de afaceri

Legea privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

În data de 27 octombrie 2016 a fost transmisă spre promulgare Legea privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, adoptată de Camera Deputaţilor în data de 25.10.2016, prin care sunt abrogate o serie de taxe care sunt suportate de mediul de afaceri.

În cadrul legii, CNIPMMR a identificat un număr de 73 de taxe care vizează mediul antreprenorial şi, în special, întreprinderile mici şi mijlocii, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Sunt eliminate taxele percepute de Registrul Comerţului privind înmatricularea comerciantului, înscrierea de menţiuni, precum şi alte operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în registrul comerţului, dintre care amintim:

ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE:

a) TAXELE DE ÎNMATRICULARE PENTRU:

 • Societate în nume colectiv, societate în comandită simplă şi societate cu răspundere limitată;
 • Societate pe acţiuni şi societate în comandită pe acţiuni;
 • Societate cu răspundere limitată – debutant (SRL-D);
 • Societate cooperativă de gradul I şi gradul II;
 • Cooperativa agricolă de gradul I şi gradul II.

b) ÎNSCRIEREA DE MENŢIUNI:

 • Schimbarea formei juridice;
 • Schimbarea sediului social în alt judeţ/în acelaşi judeţ;
 • Modificarea obiectului de activitate;
 • Actualizarea obiectului de activitate;
 • Majorarea capitalului social;
 • Transmiterea părţilor de interes şi a părţilor sociale;
 • Schimbarea membrilor organelor de conducere şi de control;
 • Înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare.

c) DIZOLVĂRI/LICHIDĂRI/RADIERI:

 • Dizolvarea de drept a SRL cu asociat unic;
 • Dizolvarea de drept a SNC, SCS, SRL cu mai mulţi asociaţi, SA şi SCA;
 • Dizolvarea voluntară şi lichidarea SNC, SCS, SRL, SA şi SCA cu numire
 • de lichidator;
 • Radierea sucursalei.

ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE:

 1. ÎNMATRICULĂRI:
 • Persoană fizică autorizată (PFA);
 • Întreprindere individuală (II);
 • Întreprindere familiala (IF).

     2. MENȚIUNI:

 • Înregistrarea în registrul comerţului a modificărilor persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale,
 • Înregistrarea în registrul comerţului a modificărilor sau a radierii persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale;
 • Corectarea erorilor materiale din înregistrările în registrul comerţului.

     3. DIZOLVĂRI/LICHIDĂRI/RADIERI:

 • Înregistrarea în registrul comerţului a radierii persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale.

De asemenea sunt eliminate o serie de taxe prevăzute în diferite acte normative în vigoare:

 1. Se elimină taxa TV şi taxa radio pentru persoanele juridice, sucursalele, filialele, agenţiile şi reprezentanţele acestora;
 2. Supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul mărfurilor;
 3. Se elimină timbrul de mediu reglementat de OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, care se abrogă;
 4. Taxele cuprinse în Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, care se abrogă (ex: taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe);
 5. Supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul mărfurilor.

Taxele eliminate şi/sau operaţiunile pentru care se elimină taxele, pentru mediul de afaceri, potrivit Legii pentru eliminarea unor taxe şi tarife precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sunt menţionate în tabelul anexat (restul taxelor menţionate în lege, privesc în special persoanele fizice).

Poziția CNIPMMR  PRIVIND ELIMINAREA UNOR TAXE PENTRU MEDIUL DE AFACERI

CNIPMMR  susţine reducerea sarcinilor fiscale asupra întreprinzătorilor şi a costurilor administrative legate de înfiintarea unei afaceri.

CNIPMMR solicită continuarea şi implementarea de măsuri care vin în sprijinul întreprinzătorilor prin reducerea parafiscalităţii şi simplificarea birocraţiei, cu eliminarea barierelor administrative privind desfăşurarea activităţilor IMM-urilor.

Dl. Florin JIANU, Preşedintele CNIPMMR, a precizat:

Prin această măsură România face paşi către un mediu antreprenorial atractiv. Fiecare român îşi poate înregistra o firmă în mod gratuit şi va efectua gratuit diferitele tipuri de menţiuni care apar în activitatea unei societăţi. Estimăm că rata de înfiinţare de noi companii va creşte în medie cu cel puţin 30-35%,  rezultând un spor anual de 20-25.000 de societăţi faţă de numărul de companii înfiinţate în 2015, de aproximativ 65.000, ceea ce va duce numărul anual al societăţilor nou înfiinţate până la 90.000.

De asemenea, va exista o creştere asemănătoare şi în cazul PFA-urilor, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale cu aproximativ 18-19.000 faţă de 48.000, înregistrate în anul 2015, ceea ce va duce la un număr de 67.000 de PFA-uri, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale nou înfiinţate anual.

Pentru ca România să devină ţara cu mediul antreprenorial cel mai atractiv din sud-estul Europei, considerăm că trebuie completate aceste eliminări de taxe cu noi măsuri privind debirocratizarea, finanţarea adecvată a IMM-urilor şi sprijinul resurselor umane.

Prin legea adoptată, mediul de afaceri din România va deveni mai dinamic, CNIPMMR solicitând prin Programul de Guvernare 2016-2020 al Mediului de Afaceri, aprobarea, de către mediul politic, de măsuri care ţin seama de nevoile antreprenorilor.”

Ataşat vă transmitem situaţia înmatriculărilor în anul 2015 1, situaţia înmatriculărilor în anul 2015 2, conform ONRC, dar și tabelul care conține totalitatea taxelor ce vor fi eliminate pentru mediul de afaceri potrivit Legii pentru eliminarea unor taxe şi tarife precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Post Your Thoughts