CNIPMMR in Consiliul Economic si Social European

anaDirectorul Departamentului Juridic și Dialog Social al CNIPMMR, Ana Bontea, este reprezentantul CNIPMMR în CESE.  Pentru subcomitetul CESE SC/045 – „O reglementare care să facă față viitorului”, reprezentantul CNIPMMR a asigurat functia de Presedinte al subcomitetului CESE.

La lucrările subcomitetului CESE SC/045 din data de 7.09.2016 au participat:

– Reprezentantul Comitetului JURI din cadrul Parlamentului European;

– Reprezentantul Comisiei Europene;

– Reprezentanții următoarelor Reprezentante Permanente la Brussels: Slovacia, Germania, Malta, Romania si Spania.

Reprezentantul CNIPMMR a formulat un număr de 22 de amendamente, vizând echilibrarea  avizului pentru angajatori, completarea cu propuneri și recomandari pentru instituțiile UE în vederea îmbunătățirii reglementărilor pentru a se adapta nevoilor economiei și ale societății în această perioadă de schimbări rapide, pentru reducerea birocrației și costurilor pentru întreprinderi, pentru aplicarea principiilor reglementării inteligente, pentru o legislație de înaltă calitate, simplă, ușor de înțeles și coerentă, fără costuri birocratice inutile, ca și  condiție indispensabilă pentru generarea creșterii economice durabile și stimularea inovării, pentru competitivitatea întreprinderilor, în special a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, precum și pentru crearea de locuri de muncă de calitate.

 

Post Your Thoughts