Stimulente pentru activitatea de cercetare – dezvoltare

Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, aprobate prin Ordinul nr. 1056/4435/2016[1], stabilesc activităţile de cercetare-dezvoltare, desfăşurate prin mijloace proprii sau în colaborare/asociere/acord, în scopul valorificării, şi cheltuielile eligibile pentru care se aplică stimulentele fiscale prevăzute de Codul Fiscal, respectiv deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal, în proporţie de 50%, a cheltuielilor eligibile şi aplicarea metodei de amortizare accelerată şi în cazul aparaturii şi echipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare.

Activităţile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a)sunt cuprinse într-un proiect, care conţine cel puţin următoarele elemente: obiectivul stabilit, perioada de desfăşurare, domeniul de cercetare-dezvoltare, sursele de finanţare, categoria rezultatului (de exemplu: studii, scheme, tehnologii, produse informatice, reţete şi altele asemenea), caracterul inovativ (de exemplu: produs nou/modernizat, tehnologie nouă/modernizată, serviciu nou/modernizat);

b)sunt din categoriile activităţilor de cercetare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică.

Cheltuielile eligibile luate în calcul la acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal sunt următoarele:

a)cheltuielile cu amortizarea sau cu închirierea imobilizărilor corporale şi necorporale sau o parte din aceste cheltuieli aferentă perioadei de utilizare a imobilizărilor corporale şi necorporale la activităţi de cercetare-dezvoltare;

b)cheltuielile cu personalul care participă la activităţi de cercetare-dezvoltare, inclusiv la activităţi conexe în sprijinul acestora (documentare, efectuarea de studii, experimente, măsurători, încercări, schimb de experienţă);

c)cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile imobilizărilor corporale şi necorporale prevăzute la lit. a);

d)cheltuielile de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu serviciile executate de terţi, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli cu materiile prime, piese, module, componente, cheltuieli privind animalele de experiment, precum şi alte produse, procese sau servicii similare folosite la activităţi de cercetare-dezvoltare;

e)cheltuielile de regie, care pot fi alocate direct rezultatelor cercetării sau proporţional, prin utilizarea unei chei de repartizare; cheia de repartizare este cea folosită de contribuabili pentru repartizarea cheltuielilor comune.

 

Poziția CNIPMMR privind susţinerea

ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE

Preşedintele CNIPMMR, dl. Florin Jianu, a precizat că acordarea de stimulente pentru activitatea de cercetare-dezvoltare va avea efecte pozitive vizând atragerea de investiții străine în România, în special în domeniile economice cu potențial competitiv reprezentate de tehnologia informației și comunicațiilor, biofarmaceutică și biotehnologii, industria auto, în paralel cu încurajarea IMM-urilor să investească în cercetare, având în vedere faptul că în prezent, 32,76% din IMM-uri au indicat ca principal obstacol în derularea activităţilor de cercetare-dezvoltare costul ridicat al acestora, iar 31,75% au invocat insuficenţa fondurilor proprii, conform Cartei Albe a IMM-urilor din România, 2016. De asemenea acestea vor fi ajutate şi de faptul că prin OUG nr. 32/2016[2] s-a introdus  scutirea de la plata impozitului pe venit, pentru persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică, stimulent care va atragere cercetătorii mai aproape de companiile românești.

[1] Ordinul nr. 1056/4435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 526/13.07.2016.

[2] Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în MO nr. 488 din 30 iunie 2016.

Post Your Thoughts