SONDAJ privind noul impozit specific anual pentru societatile din sectorul hotelier si restaurante/catering

Sursa: internet

 

CNIPMMR, în parteneriat cu ANAT, FPTR, OPTBR, HORECA, ANTREC şi alte organizaţii patronale din turism,  realizează un amplu sondaj privind impactul impozitului specific anual asupra societăţilor din sectorul hotelier si restaurante/catering, ale cărui rezultate vor fi transmise Guvernului României, Ministerului Economiei, Parlamentului, invitând toate persoanele interesate să răspundă până în data de 8 iulie 2016.

In data de 4 iulie 2016 a fost transmisă spre promulgare Legea privind impozitul specific unor activităţi, adoptată de Camera Deputaţilor în data de 28.06.2016, unde se prevede că prin derogare de la prevederile Titlului IIdin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal[1], cu modificările şi completările ulterioare, se reglementează impozitul specific  pentru persoanele juridice române care desfăşoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510-„Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520-„Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530-„Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 -„Alte servicii de cazare”, 5610-„Restaurante”, 5621-„Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629-„Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”,    5630-„Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”. *

Impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN 5610 „Restaurante”, 5621 „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.” se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 1 (se pune Anexa nr. 1 din lege).

Impozitul specific anual corespunzător codului CAEN 5630 „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor” se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 2 (se pune Anexa nr. 2 din lege).

Impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN 5510 „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520„ Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 „Alte servicii de cazare” se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 3 (se pune Anexa nr. 3 din lege).

Declararea şi plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare. Suma de plată reprezintă o jumătate din impozitul specific anual.

Impozitul specific anual urmează a fi aplicat începând cu data de 1 ianuarie 2017.

[1] Titlul II- Impozitul pe profit

Puteţi descărca chestionarul aici. Îl completaţi adăugând „X” în dreptul răspunsului dorit.

Vă rugăm să trimiteţi răspunsurile dvs. la adresa de e-mail: iulia.sirbu@cnipmmr.ro

Post Your Thoughts